Smutek je pro něj radostí a kříž vzkříšením!

Rumunský starec a vyznavač Justin Parvu (1919 – 2013) V dobách pronásledování se musí křesťané shromáždit kolem kněží… Božská liturgie a Svaté dary dávají křesťanům sílu snášet hlad a chránit je před veškerým zlem, pod záštitou a ochranou Přesvaté Bohorodice. Křesťané také musí opakovat slova Ježíšovy modlitby a modlit se k Přesvaté Panagii těmito slovy: „Nejsvětější … Pokračování textu Smutek je pro něj radostí a kříž vzkříšením!