Smutek je pro něj radostí a kříž vzkříšením!

Rumunský starec a vyznavač Justin Parvu

(1919 – 2013)

V dobách pronásledování se musí křesťané shromáždit kolem kněží…

Božská liturgie a Svaté dary dávají křesťanům sílu snášet hlad a chránit je před veškerým zlem, pod záštitou a ochranou Přesvaté Bohorodice.

Křesťané také musí opakovat slova Ježíšovy modlitby a modlit se k Přesvaté Panagii těmito slovy: „Nejsvětější Bohorodice, spasiž nás!“ anebo „Vojevůdkyně v boji vítězná!“

Tyto krátké modlitby nás spojily ve vězení, a tak jsme dokázali odolat pronásledování komunistického režimu, aniž bychom se museli podrobit červené šelmě.

Tyto pokyny jsou však pro vlažné křesťany, protože horliví křesťané jsou vždy připraveni – nečekají na čas pronásledování nebo války, aby se postarali o své duše!

Pro pravého křesťana nezáleží na tom, kdy přijde válka nebo pronásledování.

Pravý křesťan je vždy připraven, připraven se zapálenou svící své duše, aby se setkal s Nebeským ženichem.

Pravý křesťan nežije ve strachu a úzkosti ohledně toho, kdy vypukne válka nebo kdy mu na hlavu spadne bomba. Hledá naopak způsoby, jak se ještě více obětovat pro svého bližního a pro Boha.

Pravý křesťan hledá Nebeské království v sobě a nebojí se v tomto pomíjivém životě.

Smutek je pro něj radostí a kříž vzkříšením!

V každém případě je náš život v Božích rukou a pouze On zná konec člověka.

Nebojme se tedy, když slyšíme o válkách a jiných hrozných událostech, protože k tomu musí dojít, jak řekl náš Spasitel:

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.“ (Mt 24,6)

Měli bychom se spíše obávat skutečnosti, že duše nejsou připraveny setkat se s Kristem.

Starec Justin Parvu z Monastýru Neamt (Rumunsko)

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Další užitečné zdroje:

Our mission here on earth is to live a holy life in the midst of so many temptations we have renounced”. Elder Justin Pârvu of Romania

https://www.johnsanidopoulos.com/2013/06/the-repose-of-elder-justin-parvu-june.html

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..