Neohrožení věřící naší obce dnes na čele se svým duchovním otcem uhájili doslova svými vlastními těly náš svatý chrám!

Dnes naše farnost svedla nesmírně významnou bitvu o další osud naší farnosti

Dnes, v pondělí 30.8.2021, bylo opětovně zabráněno násilnému převzetí našeho chrámu. Svým vlastním tělem náš chrám začal bránit otec Jozef se svým věrným věřícím br. Janem.

Tímto svým hrdinským činem zabránili převzetí chrámu ze strany vladyky Izaiáše, který dnes, opět neohlášeně, přijel v dopoledních hodinách k našemu chrámu, aby zde vyměnil zámek.

Přivolaná Policie ČR byla nucena řešit velmi složitou situaci a od počátku se snažila zprostředkovat konstruktivní řešení mezi oběma stranami. Naši věřící, přicházející v několika vlnách, brzy zaplnili celý prostor kolem chrámu. Přicházeli jak staří, tak mladí, a dokonce rodiče s dětmi. Ti všichni se cítí být plnoprávnými členy naší farnosti, k níž patří jak chrám, tak farní budova.

Až do odpoledních hodin jsme se snažili vyjednávat s Policií a se zástupci Eparchie o přijatelném řešení. Kategoricky jsme odmítali chrám předat vikárnímu biskupovi.

Policie ČR nakonec ve svém profesionálním a principiálně nestranném přístupu navrhla takové řešení, které se zdálo být v dané chvíli jako jediné schůdné.

Naše farnost souhlasila s odemčením chrámu, s výměnou zámku a s dočasným uložením klíčů u třetí, nezávislé osoby. Tímto třetím subjektem se ochotně stal pan Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed, kterého oslovil pan npor. Josef Berka, zástupce obvodního oddělení Policie ČR v městě Brně, který na místě před chrámem Policii ČR velel.

Otec Jozef i věřící farnosti s tímto řešením souhlasili.

Klíče od našeho chrámu, který zůstane dočasně uzavřen, budou uschovány na Úřadu městské části Brno-střed až do doby, než Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku rozhodne ve věci oprávněné osoby duchovního správce PCO v Brně.

Ještě jednou děkujeme jak profesionálnímu přístupu Policie ČR, tak zástupcům Úřadu městské části Brno-střed za celkovou asistenci a mediaci vzniklého problému.

Naší církevní obci nezbývá než do doby konání a rozhodnutí Posvátného synodu konat bohoslužby a modlit se opět pouze před naším chrámem.

Modlíme se k Hospodinu, aby ochránil své věrné a osvítil ty, kteří mají Církev ke všeobecnému blahu věřících důstojně spravovat.

Drazí věřící naší obce, děkujeme za Vaši obětavost a lásku ke svatému Pravoslaví!

Záznam o převzetí klíčů:

Žalm 146

Halelujah.
Chval, duše má, Hospodina.

Chváliti budu Hospodina,
dokud jsem živ, žalmy
zpívati Bohu svému,
dokud mne stává.

Nedoufejtež v knížatech,
v synech lidských,
v nichž není vysvobození.

Vychází duch jejich,
navracují se do země své,
v tentýž den mizejí myšlení jejich.

Blahoslavený ten,
jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův,
jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,

Kterýž učinil nebe, zemi, moře,
i vše, což v nich jest,
kterýž ostříhá pravdy až na věky,

Kterýž činí soud utištěným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepých,
Hospodin pozdvihuje snížených,
Hospodin miluje spravedlivé.

Hospodin ostříhá příchozích,
sirotku a vdově pomáhá,
ale cestu bezbožných podvrací.

Kralovati bude Hospodin na věky,
Bůh tvůj, ó Sione,
od národu až do pronárodu.
Halelujah.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..