Tradiční srbský svátek “Vidovdan” čili památka sv. Víta, sv. knížete Lazara a dalších srbských mučedníků

Srbský „Vidovdan“

Dne 28. června (15. června dle církevního kalendáře) si Srbská pravoslavná církev připomíná a slaví den sv. Víta – tzv. Vidovdan (Видовдан).

Tento den si připomínáme rovněž smutnou událost, kdy bylo srbské vojsko poraženo na Kosově poli tureckým vojskem sultána Murada I.

Jde o památku sv. mučedníka a knížete Lazara Srbského a všech svatých srbských mučedníků položivších svůj život za víru a Kristu až do dnešních dní.

Tropar svatým srbským mučedníkům hlas 8.

Pro věrnost Bohu a pravdu Boží strádali jste tělesně a země se rozesmutnila,
spasili jste však své duše, a proto se nebe veselí a vaši předkové v nebi zpívají,
v bráně nebeské vás vítají touto písní: ,, Jména vaše jsou v knize věčnosti, vejděte do ráje, děti nesmrtelnosti “. A my, potomci vaši, zde na zemi vás opěvujeme svými hlasy: Noví mučedníci, modlete se za nás!

připravil otec Marek Malík

Více lze nastudovat pod tímto odkazem na FB PCO v Brně:

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.