V místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají v míru…

Starec Josef Vatopedský

 

 9. výročí jeho blaženého zesnutí

(+2009)

Dnes, 1. července, si připomínáme 9 let od zesnutí starce schimonacha Josefa Vatopedského (1921 – 2009), svatohorského askety a současně učedníka ctihodného starce Josefa Hesychasty (1897 – 1959).

Starec¹ Josef se narodil na ostrově Kypr v mnohočlenné rodině zemědělce. Jeho matka jej porodila v sedmém měsíci těhotenství, v den památky svatých nezištníků Kosmy a Damiána. Ponejprve si myslela, že dítě porod nepřežilo a je mrtvé, dítě však zázračným způsobem přežilo.

Mladý Sokrates (jméno starce, jež obdržel při svatém křtu) dokončil prvních několik tříd základní školy a už ve svých šestnácti letech vstoupil na mnišskou cestu života, kterou započal v monastýru Stavrovouni² na Kypru, kde zůstal až do roku 1945. V té době přijal postřih na mnicha nosícího řízu (tzv. rjasofor) se jménem Sofronios.

Poté si mladý mnich ze srdce přál spatřit na vlastní život svatohorských asketů a s požehnáním svého duchovníka igumena Kypriána odešel na Svatou Horu Athos, kde se po dvou letech hledání setkal s asketou a starcem ctihodným Josefem Hesychastem Spileotisem (řec. Γέρων  Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης), to znamená někdo, kdo ve svém asketickém zápase přebývá v jeskyni. A stal se jeho duchovním synem.

Starec Josef Vatopedský (čtvrtý zleva) spolu se Synodií starce Josefa Hesychasty

Dvanáctileté učednictví u zkušeného starce trvalo až do starcovy smrti v roce 1959 a zanechalo nesmazatelnou stopu v duši otce Josefa. Po zesnutí svého učitele se starec Josef (později zvaný “Vatopedský”) na nějaký čas vzdálil do pustiny Svaté Hory. Teprve poté se sám stal učitelem a rádcem velkého zástupu mnichů.

Starec Josef se také stal zakladatelem a duchovníkem mnišského bratrstva v Novém Skitu³. Jako mnich také přebýval v monastýru Kutlumusiou a v Kelii Zvěstování, v rámci Monastýru Simonos Petras v Karyes (Karea je ústředním správním centrem, kde se schází mnišská rada, tzv. Protaton).

V roce 1989 z rozhodnutí Posvátného Kinotu Svaté Hory Athos a s požehnáním Konstantinopolského patriarchy bylo starci Josefovi naznačeno, aby se pokusil obnovit vnější i vnitřní život v Monastýru Vatoped.

Pracovitostí starce Josefa a jeho učedníků byl Vatopedský monastýr během krátké doby obnoven doslova z ruin; naplnil se mnichy a stal se jedním z duchovních center pravoslavného světa.

Poslední roky jeho života však byly pro starce Josefa těžkou zkouškou: on i jeho vatopedské bratrstvo se stali objektem posměšků a urážek ze strany medií. Přesto tato cílená kampaň proti monastýru Vatoped nedokázala nikterak zlomit vůli starce, který svou naději vždy vkládal na Boha a nikdy se nebál pomluv nepřátel Církve.

Starec Josef Vatopedský (první zprava)
spolu se starci Efremem (Filothejským) a Efremem Katounakiotským (uprostřed)

Podle slov uznávaného duchovního spisovatele otce Mojžíše Svatohorce (Μωυσής ο Αγιορείτης), byl starec Josef vždy „aktivním, silným, neúnavným, hloubavým a společenským“.

Spolu s dalšími učedníky ctih. Josefa Hesychasty: Charalambosem Dionysiatským a Efrémem Filothejským vytvořili velkou a družnou Synodii, tzn. mnišské bratrstvo, a napomohli tak značnou měrou k obrodě athosského mnišství.

 připravili otec Marek Malík a MD

Dříve zveřejněný článek (poučení) starce Josefa Vatopedského na webu PCO v Brně:

Osobní setkání s Pánem

 

Fotografie:

Tato fotografie obletěla ve své době (v r. 2009) celý pravoslavný svět. Starec Josef je zde vyfotografován bezprostředně po svém zesnutí. Nelze přehlédnout jeho blažený úsměv jako předtuchu jeho přebývání s duchy spravedlivých zesnulých: v místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají…

 

Co praví současníci o starci Josefovi:

Mnich Josef Dionysiatský: Díky otci Josefovi se monastýr Vatoped naplnil mnichy a stala se z něj duchovní oranžerie Svaté Hory.

Archimandrita Efrem, igumen monastýru Vatoped: Blažený starec dostihl velkého stupně lásky k Bohu a k bližnímu. Před těmi, kdo jej neznal, vždy povstávala otázka: jak neučený člověk mohl napsat šestnáct knih na duchovní témata? A odpověď je prostá – díky Boží blahodati, která vyvěrá ze zázraku a události Svaté Padesátnice. Stejně tak jako i neučení Kristovi rybáři obnovili a proměnili celý širý svět.

Pokaždé, když blažený starec přicházel ke svatému Přijímání, z jeho očí vytékaly řeky slz. Ani jednou nepřijímal svaté Dary bez slz. Svým srdcem neustále duchovně pociťoval lásku Matky Boží, kterou mnoho miloval. A plakal pokaždé, když slyšel její jméno.

Starec činil plamenné modlitby za celý strádající svět. Modlil se nejen za své známé a neznámé, ale také i za ty, kdo jej pomlouvali. Jednou ráno jsem jej viděl velmi vysíleného, a jeho oči byly plné slz. Tehdy jsem jej poprosil: „Starče, co se stalo, že jste takto vysílen?“ On odpověděl: „Dítě, dnes večer jsem se modlil mnoho hodin za sebou. Velmi jsem plakal pro toho, kdo mne pomlouvá. Prosil jsem Boha, aby prosvětlil a spasil jeho duši.“

Archimandrita Eliseus, igumen monastýru Simonos Petras: Starec Josef byl měřítkem a vzorem pro Svatou Horu. Každé setkání se starcem bylo duchovní zkušeností.

 Zdroje:

https://www.johnsanidopoulos.com/2009/07/blessed-elder-joseph-of-vatopaidi-his.html

http://www.pravoslavie.ru/80338.html

https://www.vatopedi.gr/category/geron-iosif-vatopedinos-2009/

Poznámky pod čarou:

 ¹ Starec, starectví

V pravoslaví jde povětšinou o duchovní projev moudrosti, čistoty, dobroty a Božích darů nacházejících svůj dokonalý výraz v rámci mnišského poslání. Základní atributy starectví lze vystopovat již v počátcích mnišství, v jeho kolébce v Egyptě a v Palestině. V tradičním chápání jde potom o mnicha, ne vždy starého léty, ale spíše vyzrálého v duchovních otázkách, který je schopný vést druhé k nalezení spásy.

² Monastýr Stavrovouni

Monastýr na ostrově Kypru (řec. Σταυροβούνι), založený roku 327 svatou císařovnou Helenou.

³ Nový Skit Νέα Σκήτη

Nový skit se nachází 20 min od monastýru sv. Pavla, ke kterému i přináleží. Svoji historii skit vede od 10. stol, kdy se původně nacházel o něco málo výše, než se dnes nachází současný Skit sv. Anny. Hlavní chrám skitu je zasvěcený Narození Přesvaté Bohorodice a byl postaven v letech 1730 – 1757. V roce 1901 byla v chrámu postavena ještě kaple na počest památky sv. Konstantina, v níž jsou pohřbeni tři archijerejové, kteří zde vedli duchovní život: Theofan Lakedaimonský, Vissarion Rapsanijský a Gerasim Chalepský. Dnes má skit kolem 27 kalyv, z níž je 22 obydleno. Ve skitu žije kolem 40 mnichů, z nichž mnozí se věnuji ikonopisectví.

  Βατοπέδι nebo Βατοπαίδι

Řecký pravoslavný mužský monastýr na Sv. Hoře Athos v Řecku, druhý v hierarchii athosských monastýrů, je jedním z nejstarších, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších místních klášterů; nachází se na severovýchodním pobřeží poloostrova Athos, mezi monastýry Esfigmen a Pantokrator. Hlavní chrám monastýru je zasvěcen svátku Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Kromě hlavního chrámu má monastýr ještě 16 dalších paraklisů, tj. menších chrámů čili kaplí.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.