Duchovní rady ctihodného starce Filothea Zervakose k výchově dětí…

Vyučujte své děti v jejich útlém a něžném věku a poučujte je, aby si pamatovaly vaše učení,
až zestárnou.

Filotheos Zervakos
(1884-1980)

Kromě dobrého příkladu mají rodiče povinnost vychovávat své děti už od ranného dětství. Naučit je bázni před Bohem, snažit se odstranit jejich špatné a prudké instinkty a nedostatky, které se začnou projevovat, a nelichotit jim. Naopak, je třeba své děti vychovávat v tom smyslu, aby tyto projevy, jejich zlé touhy a chtění, nečinily. Vezměme si za příklad měkkou svíčku, kterou lze tvarovat, jak chcete, neboť na sebe snadno přijme pečeť, kterou na ni vložíš, a stejně tak i malé dítě lze tvarovat, jak si přejete. Na nepopsaný papír, cokoli napíšete, zůstane na něm nesmazatelně zapsáno. A malé dítě, které je poučováno a kterému je vštěpováno učení od útlého věku, to pro něj zůstane nesmazatelně vepsáno, i když zestárne. A proto, vyučujte své děti v jejich útlém a něžném věku a poučujte je, aby si pamatovaly vaše učení, až zestárnou.

Ať už si člověk zvykne konat od dětství jakékoli činy, bude v nich nacházet zalíbení i ve svém stáří bez ohledu na to, zda jsou dobré nebo špatné. To říká svatý Řehoř Theolog. Zvykl si někdo od útlého věku krást? Až vyroste a zestárne, bude mu potěšením krást. I když bude zneuctěn, potrestán a ponížen, nadále bude mít rád zlo. Zvykl si někdo od útlého věku pít? Až vyroste, bude rád pít a opíjet se, i když uvidí, že mu opilost škodí. Podobné je to i s kouřením… Kuřák nebude raději vůbec jíst, jen aby nebyl zbaven cigarety.

Totéž platí o ctnostech. Zvykl si někdo žít od útlého věku v Církvi? Až zestárne, nadále bude přicházet s potěšením. Zvykl si od malička se modlit, zpovídat se a přijímat (svatou Eucharistii), být milosrdný? Ve stejných věcech najde potěšení, až vyroste a zestárne. Ve skutečnosti se zlo, když si na něj člověk zvykne od mladého věku, zdvojnásobuje.

Takže pokud chcete, aby se vaše děti staly dobrými lidmi, a chcete se radovat z jejich pokroku, snažte se, aby si zvykly od mladého věku žít zbožně. Pokud vám však záleží jen na tom, jak přenechat bohatství a dědictví svým dětem a nestaráte se o jejich výchovu, pak jste také nešťastní a vaše děti se jednoho dne stanou nešťastnými a škodlivými pro sebe i společnost.

Lykurgos, král Sparty, chtěl kdysi svým spoluobčanům ukázat, že díky dobré výchově mohou být lidé ctnostní. Čekal tedy, až jedna fena porodí svá mláďata, a pak si dvě štěňata vzal. Jedno z nich naučil lovit, zatímco druhé nechal nenasytné a líné. Jednoho dne tedy, když se kolem něj shromáždili Lakedaimonští, nařídil, aby mu přinesli živého zajíce, nádobu s jídlem a jeho dva psy. Pes, který se naučil lovit, se okamžitě vrhl za zajícem, zatímco druhý pes spěchal k míse se žrádlem. A zatímco Lakedaimonští se podivovali nad touto ukázkou, Lykurgos jim řekl: „Co obdivujete?“. A pak pravil: „Dobré návyky a výchova, vzdělání a učení mohou obohatit mladé lidi mnoha plody ctností. Vidíš ty dva psy? Narodili se jedné matce, ale protože byli vychováváni odlišně, každý z nich se naučil dělat to, k čemu byl veden svou výchovou.“

Staří Sparťané měli následující zákon, který přijali od svého krále Lykurgose. Když děti anebo mladí lidé spáchali nějaký zločin, jejich rodiče byli potrestáni místo nich. A tak se stalo i jednou, když se dva mladí lidé pohádali na trhu, načež byli přivedeni před místní vládu. Ta ale nepotrestala je, nýbrž jejich rodiče, kteří jim nedali dobrou výchovu. A to je správná věc.

Legendární zákonodárce Lykurgos ze Sparty

Abyste se ujistili v pravdivosti takového přístupu, poslechněte si jeden konkrétní příklad, který s tím souvisí. Rozneslo se, že nějaká dívka se nechová správně (mravně). Kdo za to může? Ta dívka? Nikoli.

Více jsou na vině její rodiče.

Protože kdyby jí její rodiče od raného věku věnovali přísné vzdělání, nestala by se takovou dcerou. Když se jejich dcera od mladého věku dívala z okna a zvědavě hleděla na mladíky, když bez váhání chodila tam, kam se jí zachtělo, když utíkala na tance a večírky, když vycházela ven neslušně oblečená, a když k tomu všemu dávali svolení její rodiče, kteří byli zcela lhostejní… Pak příčinou toho všeho je její rodina.

Ale ty, matka anebo otec mi možná řeknete: „Mnohokrát jsem to radil své dceři, ale neposlouchala mě.“ Svatý Jan Zlatoústý k tomu ale dodává:

„Kdo lituje svou holi, nenávidí svého syna, zatímco kdo ho miluje, vychovává ho se zvláštní péčí.“ Neposlouchá vás vaše dcera nebo syn? Poučuj, vytýkej, kárej, pros, konej to, co je v každé situaci zvláště potřebné, říká apoštol Pavel.

Nezaměstnávejte veškerou svou mysl a úsilí hmotnými věcmi, zatímco vaší duši nevěnujete pražádnou péči, ani se nezpovídáte, ani nepřijímáte (svaté Dary), ani se nemodlíte, ani nečtete knihy náboženské či etické.

Napravte svoji mysl a začněte chápat věci správně.

Je nemožné, aby se z vašich dětí stali dobří lidé, pokud jim jako jejich rodiče nedáte dobrý příklad.

Kristus vstal z mrtvých! Christos voskrése! Christos anésti!

Připravil a přeložil Michal Dvořáček.

Poznámka pod čarou:

Lykurgos byl legendární zákonodárce ve starověké Spartě. Historický doklad o jeho existenci není známý. Podle tradice žil Lykurgos kolem roku 800 před Kristem a ve Spartě ho považovali za tvůrce spartské Ústavy.

Podle knihy:

Πατρικές Διδαχές Και Θαύμαστα Γεγονόντα. Γέροντας Φιλόθεου Ζερβάκου. Έκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη” Θεσσαλονίκη΄.

Zdroj: Γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριας

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..