„Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“

Modlitba rozumného lotra

Otec Serafim (Rose)

Svátek všech svátků, den Světlého Kristova Vzkříšení je již sám o sobě pro každého pravoslavného křesťana Nebem na zemi. První ze vzkříšených (viz 1. Kor 15,20), Kristus, pro nás otevřel dveře do věčného života, a všichni ti, kdo se připravili k tomuto velikému svátku tak, jak to Bůh požaduje a jak to učí svatá Církev, ti všichni dnes spatřili odlesk této věčnosti. I dnes zde, na tomto místě, stejně jako i tam, vše je naplněno radostí, slávou a světlem.

Cesta ke svátku je ale dlouhá a těžká, avšak Pán ze své milosti k nám neodvrhuje ani ty, kteří na tuto cestu nevešli od samotného počátku. Ten, kdo pracoval po šesté, deváté a dokonce po jedenácté hodině, jak hovoří svatý Jan Zlatoústý, ten je stejně tak očekávaným hostem jako ti, kteří pracovali a postili se od počátku, již od první hodiny.

A skutečně, při bohoslužbách Strastného týdne, stejně jako i při každém konání svaté Eucharistie, Církev vždy připomíná toho, kdo se k Bohu obrátil až ve zcela posledním okamžiku. Byl to rozumný lotr, ukřižovaný na kříži vedle Spasitele, jehož předsmrtná slova se stala modlitbou každé pravoslavné duše: Rozpomeň se na mne, Pane, v království svém. (Luk 23,42) A nikoli nadarmo. Ať už to uznáme, či nikoli, my všichni se nacházíme na jeho místě. Stejně jako on jsme i my odsouzeni na smrt svými vlastními hříchy, stejně jako on také my nemáme, več bychom mohli v tomto životě doufat, a stejně tak, jak se to týkalo jeho, také nás očekávají jen strádání a ubohá smrt, jestliže naše naděje nezajde dál. Jestliže se však podobně jako kdysi on ve svém strádání a ubohosti přece jen obrátíme k Bohu, který na sebe přijal všechnu slabost naší lidské přirozenosti, a to až do mučivé a potupné smrti, a uvěříme, že On má v moci dodržet své Slovo, tehdy bude naše odsouzení zrušeno, naše hříchy odpuštěny, naše nedůstojnost ztratí svůj význam a naše bolest, zármutek a smrt budou pohlceny vítěznou slavností radosti a věčného života.

Takováto víra se utvrzuje v oslňujících bohoslužbách dnešních dnů, takováto víra nás pozdvihuje nad pozemské a odhaluje podobu budoucího. A my začínáme chápat a rozumět, i když jen neúplně, co slíbil ve svých slovech onomu lotrovi náš Spasitel jako odpověď na jeho prosbu, na jeho modlitbu.

Žádné jiné slovo Písma nám nedává více naděje a síly nežli tato Pánova slova: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. (Luk 23,43)

Duben 1964

Podle knihy: Иеромонах Серафим (Роуз) – Американский просветитель русского народа
(Jeromonach Serafim (Rose) – Americký osvětitel ruského národa)
přeložil o. Marek Malík

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..