Poslední a současně podivuhodná panychida v Ipaťjevově domě v Jekatěrinburgu…

Psal se rok 1918


A v Jekatěrinburgu byla před 102 lety právě neděle…

„Bez jakýchkoliv vysvětlení přivedli místního kněze, aby odsloužil (svatou) Liturgii. Celá rodina a jejich blízcí, kteří byli po celou dobu věrně s nimi, přistoupili ke zpovědi a svatému Přijímání. Když při bohoslužbě nastala chvíle modliteb za zesnulé, celá rodina poklekla a jedna z velkokněžen začala plakat.“     
Z knihy monašky – matky Nektárie (McLees)

Dne 1./14. července sloužili v Ipaťjevově domě liturgii protojerej Joann Storožev a diákon Vasilij Bujmirov.

V říjnu roku 1918, když otec Joann na tuto službu vzpomínal, ji popsal těmito slovy:

Zdálo se mi, že jak (car) Mikuláš Alexandrovič, tak i všechny jeho dcery byli, nechci říci ztrápení na duchu, ale všichni budili dojem, jako by byli vyčerpaní a vysílení. Když jsme vše připravili, započali jsme svatou Liturgii. V jednom okamžiku, když diákon začal zpívat kondak „Se svatými upokoj“, přidal jsem se i já. Avšak jakmile jsme ho začali zpívat, uslyšel jsem, že za námi stojící členové carské rodiny poklekli, a zde jsem pojednou zcela jasně pocítil onu vznešenou duchovní útěchu, kterou udílí člověku společně sdílená modlitba. Ještě více a ve větší míře mi bylo dáno pocítit něco podobného tehdy, když jsem na konci bohoslužby přečetl Modlitbu k Matce Boží, kde je ve vznešených, poetických a dojemných slovech vyjádřena prosba strádajícího člověka o podporu a pomoc, uprostřed zármutku a žalu, prosba o získání síly důstojně nést Bohem seslaný Kříž.

Po bohoslužbě všichni políbili kříž, přičemž otec diákon dal oběma, Mikuláši Alexandrovičovi a Alexandře Fjodorovně, po jedné prosfoře (k čemuž jsme už předem získali souhlas od Jurovského). Když jsem odcházel domů a procházel jsem velmi blízko kolem velkokněžen, uslyšel jsem jemně a potichu vyslovené: Děkuji. Nemyslím si, že se mi to zdálo.

Mlčky jsme tehdy došli s otcem diákonem až k budově Umělecké školy a zde, najednou, mi otec diákon řekl: ‚Víte, otče protojereji, s nimi se tam něco stalo.’ A protože byla slova otce diákona potvrzením také i mého dojmu, který jsem dříve získal, zastavil jsem se a zeptal se ho, proč si to myslí. ‚No, protože oni jsou teď zcela jinými. Ano, vždyť nikdo nezpíval.’ A je potřeba říci, že skutečně při bohoslužbě dne 1./14. července vůbec poprvé spolu s námi nikdo z carské rodiny nezpíval (otec diákon byl přítomen na všech bohoslužbách, které byly konány v Ipaťjevově domě).

O posledních dnech carských mučedníků řekl později komorník Jeho výsosti, Terentij Čemodurov: On (car) byl jako zkamenělý, nijak se neprojevoval, a carevna trpěla a stále se modlila.

Podle: @PageRomanovNews

https://www.facebook.com/PageRomanovNews/posts/2664668473782040

Přeložil otec Marek Malík.

Vysvětlivky:

Otec Joann Storožev (1878-1927) byl kněz, který sloužil poslední bohoslužbu v Ipaťjevově domě, dva dny před vraždou carské rodiny.

Jákov Jurovskij (vlastním jménem Jankel Chajmovič Jurovskij, 1878-1938) byl věznitel a popravčí cara Mikuláše II. a jeho rodiny. Byl to on, kdo osobně zabil cara Mikuláše Romanova a také careviče Alexije.

Terentij Ivánovič Čemodurov (1849-1919) byl komorníkem Jeho výsosti cara Mikuláše II. Dobrovolně následoval carskou rodinu do vyhnanství, doprovázel cara při deportaci z Tobolska do Jekatěrinburgu. Byl v Ipaťjevově domě až do 11. / 24. května 1918, odkud byl pak kvůli nemoci převezen a uvězněn ve vězeňské nemocnici v Jekatěrinburgu. Má se za to, že byl ve vězení čekisty zapomenut a následně 25. července 1918 osvobozen československými legionáři, kteří obsadili Jekatěrinburg.

ПОСЛЕДНЯЯ ПАНИХИДА

102 года назад. Екатеринбург. Этот день в 1918 году был Воскресным.

«…Без всяких объяснений привели местного священника, чтобы совершить Литургию. Вся Семья и домочадцы исповедались и причастились. Когда дошли до Заупокойных Молитв, вся Семья неожиданно встала на колени, а одна из Великих Княжон зарыдала» (Из книги монахини Нектарии (Мак Лиз)).

В Ипатьевском Доме служил протоиерей Иоанн Сторожев и диакон Василий Буймиров. В октябре 1918 г., вспоминая об этой службе, отец Иоанн рассказывал: «Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все Его Дочери на этот раз были – я не скажу, в «угнетении духа», – но все же производили впечатление как бы утомленных. <…> Став на свое место, мы с диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие «Со Святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон, вместо прочтения, запел молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от Устава. Но, едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас члены Семьи Романовых опустились на колени, и здесь вдруг ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которое дает разделенная Молитва. Еще в большей степени дано было пережить это, когда в конце Богослужения я прочел молитву Богоматери, где в высоко поэтических, трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести ниспосланный от Бога Крест.

После Богослужения все приложились к Святому Кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне о. диакон вручил по просфоре. (Согласие Юровского было заблаговременно получено). Когда я выходил и шел очень близко от бывших Великих Княжон, мне послышалось едва уловимые слова: «Благодарю». Не думаю, что это мне только показалось»…..

…«Молча дошли мы с отцом диаконом до здания Художественной школы, и здесь вдруг отец диакон сказал мне: «Знаете, отец протоиерей, – у Них там чего-то случилось». Так как в этих словах отца диакона было некоторое подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так, Они все какие-то другие точно. Да и не поет никто». А надо сказать, что действительно за Богослужением 1/14 июля впервые (о. диакон присутствовал при всех Служениях, совершаемых в Доме Ипатьева), никто из Семьи Романовых не пел вместе с нами».

О последних днях Царственных Мучеников камердинер Государя Т. И. Чемодуров впоследствии говорил, что «Он (Царь) как бы окаменел и не выдавал своего состояния, Государыня страдала и все молилась».

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..