My, křesťané, jsme společně sjednoceni v Kristu…

Naše jednota v Kristu

Igumen Tryfon

Církevní Otcové viděli pravoslaví spíše jako způsob života než jako pouhé náboženství. Ačkoli má Církev mnoho společných atributů s náboženstvím, neznamená to, že je sama náboženskou institucí. Spíše je to „nemocnice pro duši“, kde můžeme obdržet uzdravení, které umožňuje obecenství s naším Stvořitelem. Právě v této nemocnici, v Církvi, býváme posvěceni (ucelení), což umožňuje právě toto společenství. Eucharistie, která je hlavním prostředkem, kterým můžeme obdržet blahodať, která otevírá dveře ke společenství s Bohem, přináší duchovní proměnu a je hlavním znamením naší jednoty v Kristu.

Ačkoli v Pravoslavné církvi panuje jednota v nauce a praxi, jednota v Církvi nijak nevylučuje ty, kteří jsou mimo Církev, protože všichni jsou Božími dětmi a dveře Církve jsou dokořán otevřené, dokonce i pro ty, kteří jsou slepí k této pravdě. Církev neposuzuje ty, kteří zůstávají mimo její zdi, ale miluje je a modlí se za ně. Není exkluzivní institucí, ale spíše živým ztělesněním Krista. Její nároky na božský původ a absolutní pravdu v žádném případě nenaznačuje popření základní důstojnosti celého lidstva jakožto Božích dětí.

A tento nárok Církve na božský původ není vidět nikde jasněji než v jejím slavení svaté Eucharistie, protože toto je okamžik, kdy nebe sestupuje na zem a její věřící jsou spojeni jeden s druhým, v Kristu, Jenž se tak svobodně a úplně všem oddává. Tímto způsobem je Eucharistie prostředkem k jednotě v Kristu a znamením jednoty, která proměňuje čas a prostor. Avšak bez jednoty víry, kde by každý věřící přijal jako své vlastní učení Církve v celé jeho celistvosti a autentičnosti, by společenství bylo jednoduše společnou účastí na symbolickém aktu spíše než účastí na Božství. Naše přijetí samotného Kristova Těla a Jeho Krve je ten bod ve věčnosti, který nám přináší proměnu a svatost.

Toto církevní učení je v přímém rozporu s dnešními teoriemi a filozofiemi, protože ty dnes popírají existenci Absolutní Pravdy. Striktní dodržování víry, učení a církevní praxe, které byly předávány již z dob apoštolských, je základem naší jednoty, protože jsme se spojili s neměnnou Apoštolskou Církví a navždy jsme se tak sjednotili s Kristem.

S láskou v Kristu

igumen Tryfon

Podle: Abbot Tryphon: Our Unity in Christ. We Chrisitians are collectively united in Christ.

Zdroj:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..