Scházení „Blahodatného ohně“ v Jeruzalémě

 Blahodatný oheň čili Svaté světlo z Jeruzaléma Scházení nestvořeného Světla Kristova, které je označováno jednou jako „Blahodatný oheň“ a jindy jako „Svaté světlo“, se děje již ode dne Kristova vzkříšení na místě Jeho uctívaného hrobu. Obzvláštní charakter získala tato slavnost ode dne, kdy byly ve Svaté zemi zbudovány věhlasné křesťanské památky. Tato slavnost, zcela ojedinělý bohoslužebný obřad, se děje v chrámu Božího … Pokračování textu Scházení „Blahodatného ohně“ v Jeruzalémě