Ukázka z knihy o životě a skutcích starce Paisije

Starec Paisij Svatohorec na Sinaji (…) Ve Stomiu prožil několik požehnaných let, konkrétně až do roku 1962, a jeho zdejší pobyt byl naplněn energickou prací spojenou s obnovením mnišského života a zvelebením monastýru, ale rovněž praktickou snahou přivést několik početných rodin z Konitsy, opustivších pravoslaví a přijavších různá evangelická vyznání, zase zpět k tradiční pravoslavné … Pokračování textu Ukázka z knihy o životě a skutcích starce Paisije