Péče o duši podle svatého Serafima Sarovského

Péče o duši podle “báťušky” Serafima

Člověk se svým tělem je podoben zapálené svíci. Jak svíce musí jednou shořet, stejně tak i člověk musí jednou zemřít. Jelikož je lidská duše nesmrtelná, musí být naše péče a starost zaměřena více na ni než na tělo, neboť „co prospěje člověku, když získá celý svět, a ztratí duši svoji?“ (Mk 8,36)

Při příležitosti “zimního” svátku svatého otce Serafima Sarovského (2./15.1.) uvádíme též jeho život a výběr z duchovního poučení, jak je připravil o. Marek Malík:

Otec Andreas (Konanos) – známý řecký pravoslavný kazatel

Otec archim. Andreas (Konanos)

Místo úvodu

Letošní lednové (měsíční) poučení začínáme poměrně nevšedním tématem.

Naše zraky a zájem spočinuly na dnes již známém řeckém kazateli, otci archim. Andreasovi (Konanosovi), jehož vpravdě otevřený, otcovský a duchovní přístup ke všem jeho posluchačům mu zajistil nejen všeobecnou známost, ale také velkou oblibu v řadách především řeckých pravoslavných věřících.

Přednášky a homilie otce Andrease jsou však známy i za hranicemi Řecka. Lze se s nimi setkat např. na stránkách Sretěnského monastýru v Rusku (viz www.pravoslavie.ru) a jinde.Continue reading →

Jak se modlit

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Modlitbu pronášejme s vroucími slovy naplněnými bolestí

S vroucím citem a bolestí v srdci opakujme slova modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, daruj nám pravé, v slzách přinášené pokání.

Ty jsi pro nás zůstal jedinou nadějí ke spáse.

Ty jsi pravda uprostřed tolika lží.

Ty jsi radost uprostřed tolika zármutku.

Ty jsi naše vykoupení uprostřed tolika hříchů.

Ty jsi „Pokoj“ uvnitř tak rozbouřeného světa.“

Zdroj: FB

“Zlatá ústa” naší Církve – Prorok dokonalého křesťanského života

Svatý Jan Zlatoústý

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatý Jan Zlatoústý (řec. Χρυσόστομος), jak kdysi poznamenal ve své homili ke svátku tohoto světce archim. Georgios Grigoriatský, patří kromě jiných svých věhlasných vlastností také k řádu našich předních novozákonních „proroků“.Continue reading →

Ti, kteří se po mnoha letech netlení probudili jako ze snu a všem svědčili o Vzkříšení!

Život svatých Sedmi mládenců efezských:

Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dinoýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiána) a Jana

(památka 4. / 17. srpna a také 22. října / 4. listopadu)

Pozemská pouť svatých sedmi mládenců z Efezu: Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dionýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiona) a Jana spadá do 3. stol. po Kristu.

Sv. Maximilián byl synem místního správce města Efezu a ostatních šest mladíků se narodilo v rodinách bohatých efezských občanů.Continue reading →

Stačí růst v dobru a rozvíjet dobrou duchovní zkušenost

Ctihodný starec Porfýrios Kavsokalyvitský

Stačí růst v dobru a rozvíjet dobrou duchovní zkušenost

Zdá se být velmi obtížné stát se dobrým, ale ve skutečnosti je to velmi snadné, když začnete s dobrými zkušenostmi.

K tomu, abyste rostli, nepotřebujete nějaké zvláštní úsilí.

To dobro, které máš, máš uvnitř, jednoduše tím žiješ. Nenamáháš se, prožíváš to, je to tvoje vlastnictví, které udržuješ, a pokud dáváš dobrý pozor, zůstane ti po celý život.

Pemptousia.gr

“Jediný Lukáš je se mnou”, jak se o něm vyjádřil sv. apoštol Pavel ve svém Listu k Timotheovi

Svatý apoštol a evangelista Lukáš

(památka 18. října / 31. října)

Jediný Lukáš je se mnou. (2. Tim 4, 11)

Pocházel z Antiochie, v mládí vystudoval řeckou filozofii, dále lékařství a malířství.
Tehdy, když na zemi kázal Ježíš Kristus, svatý Lukáš přišel do Jeruzaléma, kde spatřil Spasitele, slyšel Jeho spásonosné učení a byl svědkem Jeho zázračných skutků. Uvěřil v Něho jako ve Spasitele a byl zvolen jedním ze Sedmdesáti apoštolů, kteří byli vysláni šířit blahou zvěst (Luk 10, 1).

Continue reading →