Tomu, komu nic nechybí, chybí to nejdůležitější…

Ctihodný starec Paisij Svatohorec jednou řekl: „Když uvidíte člověka s velkou úzkostí a zármutkem, jemuž nic (vnějšího) nechybí, pak vězte, že mu chybí Bůh…“