Stále aktuální a probíhající petici na podporu otce Jozefa podepsalo již více než 1500 osob! Děkujeme všem!

Tištěná i elektronická verze petice na obranu otce Jozefa je stále aktuální a k dispozici 

Otec Jozef na jedné ze svých poutí na Svatou Horu Athos stojící u ikony
svatého Archanděla Michaela

K dnešnímu dni jsme zaznamenali vyjádření a podpis více než 1500 osob, všech Vás, věřících a přátel Pravoslavné církevní obce v Brně, kteří jste zareagovali na nespravedlivé odvolání otce Jozefa z funkce duchovního správce naší farnosti a jeho ničím nepodložené obvinění z něčeho, co nikdy neřekl, neučinil a ani nikdy učinit nezamýšlel.

Nadále žádáme všechny, kteří se ještě chtějí touto formou vyjádřit, aby uvedli svůj podpis pod tištěnou verzí petice, která je k dispozici v našem chrámu sv. Václava, nebo své jméno a komentář doplnili přímo na internet, kde je elektronická forma petice dostupná pod níže uvedeným odkazem:

https://www.petice.com/stanovisko_vericih_pco_brno?fbclid=IwAR34mBx6G44l1EQ639ip_ZYgE9JjyxKHrrrZ7P3gE9B0ingwQ6ht0V_HCgk

Děkujeme Vám všem za Váš zájem a odhodlání bránit našeho duchovního otce, pastýře a správce naší farnosti v jedné osobě bez ohledu na to, jak silné jsou nadále překážky a jak dlouhý může být náš zápas.

Přestože jsme přesvědčeni, že v našich slovech není lsti, dobře víme, že cesta ke spravedlnosti bývá dlouhá a plná utrpení. My jsme však odhodláni bojovat dál a všemi zákonnými prostředky bránit naši věc, neboť dobře víme, že blažený je ten muž, „který nechodí po radě bezbožných, na cestě hříšníků nestojí…, ale v zákoně Jeho přemýšlí dnem i nocí“ (srov. Žalm 1).

Přejeme našemu drahému otci Jozefovi, aby ve všech zkouškách obstál se ctí a aby, jsa podoben mnohostrádajícímu Jobovi, který zůstal věrný Hospodinu a Jeho pravdě, také on snesl s důstojností sobě vlastní všechna současná protivenství a hořkost, která musí zakoušet. Jak nás poučuje Svaté písmo, ctihodný Job zachoval svou věrnost Hospodinu až do konce, a také proto byl náležitě odměněn, neboť „Hospodin Joba vyslyšel“.

„Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: „Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job.“
Elifaz Temanský, Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šli
a udělali, co jim Hospodin řekl.
A Hospodin Joba vyslyšel.“
(Jób 42,7-9)

Související informace:

Obětavé shromáždění věřících na obranu otce Jozefa a naší farnosti u chrámu sv. Václava

Informativní zpráva pro věřící o aktuálním stavu obhajoby otce Jozefa Fejsaka!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..