Postoj dnešní společnosti

Ctihodný Porfýrios Kavsokalyvitský

Postoj dnešní společnosti

Postoj dnešní společnosti je pro děti špatný.

Má jinou psychologii, jinou pedagogiku, je zaměřena na děti ateistů.

Tato mentalita vede k nestoudnosti.

A výsledky tohoto přístupu u dnešních dětí a mladých lidí jsou dobře patrné.

Zdroj: Pemptousia.gr

Začátek nového církevního roku

1./ 14. září

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst… a zvěstoval milostivé léto Páně. (Lk 4,18-19)

Dnem 14. září dle občanského kalendáře, na kdy připadá v církevní tradici počátek prvního podzimního měsíce (1. září), vstoupila Pravoslavná církev do nového liturgického roku.
Přečtěme si z převzatého článku o. Marka Malíka o tom, jaký je vlastně smysl a historické pozadí této události, tolik spjaté se samotným působením našeho Spasitele Ježíše Krista.
Jak uvidíme, i v tento první církevní den nás provázejí velcí světci naší Církve, kteří svou zvláštní a specifickou formou askeze vedli zápas za zachování pokory, pokání a lásky a svým osobitým způsobem vyjadřovali touhu po nebeském království.
Více viz níže, příspěvek z FB PCO Brno:

 

A čím se pak stáváme my?

Starec Josef Hesychasta

A čím se pak stáváme my?

Když přijímáme Pánovo tělo, neustále jsme při tom syceni také mlékem naší Panagie. A čím se pak stáváme my?

My se stáváme skutečnými dětmi Panny Marie a bratry Kristovými, a proto i Boží blahodatí „synové a děti Boží“.

Zdroj: Pemptousia.gr

Vše ostatní je druhořadé, jen druhořadé

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Vše ostatní je druhořadé, jen druhořadé…

Vše ostatní je druhořadé, jen druhořadé.

To, co je nejpřednější, je jméno našeho Krista, a já jsem nyní, po těch mnoha prožitých letech, zjistil a přesvědčil se, že jedině láskou může být získán nějaký člověk.

Můj život byl plný námahy a bolesti, v době velké chudoby, když zde byli Němci, pak v době okupace, kdy byl hlad, ale také v mnohých zkouškách a pokušeních a zármutcích při mém pobytu v monastýru.

Velký zápas.

Jedině síla jména našeho Krista a naší Panagie mne udržela nad vodou.

Kdo neopakuje každý den Kristovo jméno a jméno naší Panagie, není křesťan.

Zdroj: Apanta Orthodoxias