Panychida za zesnulé řecké oběti ničivých požárů v Athénách

Upokoj, Hospodine, duše zesnulých služebníků svých… Se zármutkem a dojetím hledíme na uhaslé životy mnoha řeckých občanů při nedávných katastrofických požárech v Athénách. Pravoslavná církevní obec v Brně se obrací se svými prosbami a modlitbami k Hospodinu, aby On, Pán nad životem a smrtí, udělil pokoj duším těchto a všech dalších zesnulých služebníků, aby jim byl prominut všeliký hřích … Pokračování textu Panychida za zesnulé řecké oběti ničivých požárů v Athénách