Pán čeká na naše srdce…

Před pláštěnicí Světitel a divotvorce Jan Šanghajský a San Franciský Truchlivé to setkání a smutný to pohled! Před našimi zraky je mrtvý, který je podivuhodný a neobyčejný. Leží před námi Král nebe i země, Stvořitel všehomíra. On za nás zemřel. My jsme zhřešili, a On strádal. Lidé porušili Boží přikázání, odstoupili od Boha. A Bůh, … Pokračování textu Pán čeká na naše srdce…