Náš zápas nepřijde vniveč

Svatý Symeon Nový Theolog

Náš zápas nepřijde vniveč

Musíme vědět, že pot, který jsme vydali pro naše očištění a získání ctností, nepřijde vniveč. Kristus vidí naše úsilí, vidí náš zápas, a přijde čas, kdy nás korunuje. V tomto zápase nás navíc nezanechává osamocené. Dává nám svou tajnou sílu porazit nepřítele naší mysli (řec. τους νοητούς εχθρούς).

Zdroj: Pemptousia.gr

Kdo má právo na věčné odpočinutí?

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Kdo má právo na věčné odpočinutí?

Všichni, kdo byli posvěceni a pak všichni, kdo byli spaseni, ti všichni prošli výhní bolesti, jeden nemocemi, další zápasem proti vášním, jiný dalšími těžkostmi, tedy skrze souhrn všech hříchů proti Bohu, Kterého rozesmutnili, aby každý z nich mohl získat právo na věčný odpočinek.

Zdroj: Pemptousia.gr

Učí nás a zpevňují…

Starec Kleopa (Ilie)

Učí nás a zpevňují…

Pokušení nás učí zkušenosti z duchovního zápasu, zpevňují nás v životě, pomáhají nám dosáhnout duchovního pokroku. Také nás ponižují, ukazují nám naši slabost
a naši neschopnost, když jsme sami bez božské pomoci. Dále posilují trpělivost, modlitbu, slzy, pokoru a naši víru.

Zdroj: Pemptousia.gr

S pomocí lásky dokážete učinit mnoho lidí šlechetnými

Starec Josef Hesychasta († 1959)

S láskou dokážete učinit mnoho lidí šlechetnými

Člověk je stvořen jako krotký a rozumný tvor, a proto není správné slučovat s jeho přirozeností hněv, ale spíše lásku, díky níž naopak člověk prospívá, stává se kultivovaným a nevzdoruje. S pomocí dobra a lásky dokážete učinit mnoho lidí šlechetnými, a pokud má někdo dobrý úmysl, může se brzy podvolit a stát se Božím andělem.

Zdroj: Pemptousia.gr

Budou analogické podle našich sil…

Ctihodný starec Kleopa (Ilie)

Budou analogické podle našich sil…

Pokušení jsou zkoušky, které přicházejí proti člověku ze strany ďábla a jeho služebníků, špatných lidí. V praxi jsou analogické podle síly přirozenosti každé lidské bytosti.

Nejsilnějším ve víře dává Bůh těžší pokušení, aby pokročili ve své svatosti a aby byli učiněni hodnými také větší koruny vítězství.

Zatímco slabým ve víře a trpělivosti dává Bůh lehčí pokušení, aby jim pomohl porazit (nepřítele) a nezoufat si.

Zdroj: Pemptousia.gr