Sbírka pokračuje…

Sbírka na pomoc přeživším obětem nedávných požárů v Athénách pokračuje…

V souladu s předběžnou informací, zveřejněnou na webových stránkách PCO v Brně, jakož i na FB profilu „Řekové v Brně“, byla v neděli 5. srpna 2018 provedena v Pravoslavné církevní obci v Brně hromadná sbírka na pomoc přeživším obětem ničivých požárů v Řecku.

Tato sbírka shromáždila určitý finanční obnos a nadále pokračuje, po celý nadcházejí měsíc, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.Pokračovat ve čtení →

Projev milosrdenství zapůsobí na Boží slitování…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Naše milosrdenství a Boží slitování

Milosrdenství musí začínat láskou projevenou lidem v nouzi, tedy nejen těm, kteří jsou v nějaké materiální nouzi, nýbrž i vůči těm, kteří potřebují duševní podporu.

Přispějme tedy našim bližním tímto duchovním způsobem. Když nějakému zoufalému člověku dodáme odvahu a sílu pokračovat v jím započatém zápase, ať je jeho životní zkouška jakákoli, a tím ho zachráníme před nějakou katastrofou, pak vězme, že jsme učinili veliké milosrdenství. A tak, ať se vše, co obětujeme našemu bližnímu, odvíjí od našeho srdce, a ať se takový skutek nikdy nestane něčím formálním.Pokračovat ve čtení →

Duchovní píseň o těch, kteří odešli do pustiny

Krása vykvetlá uprostřed pustiny

Duchovní píseň  v provedení otce jeromonacha Dorothea

 

Krása vykvetlá uprostřed pustiny

uvnitř jeskyní a hor

tam, kde kvetou květy

a kde ptáci zpívají.

 

Tam sídlí čisté bytosti

podobné lučním liliím,

krásnější než květ růží,

hle, mniši Kristovi.

 

Pokračovat ve čtení →

„Hledejme spíše teplou Boží ruku“ (A. I. Solženicyn)

„Hledejme spíše teplou Boží ruku“

Alexandr Isajevič Solženicyn

(ruský spisovatel, disident, publicista a nositel Nobelovy ceny)

„Politováníhodná a zoufalá situace, do níž klesla současná západní civilizace, je do značné míry důsledkem jedné fatální chyby, která zní: „Věřte tomu, že obranná síla světa se zakládá pouze na atomových zbraních.“

Ve skutečnosti je ale obrana míru závislá na širokých srdcích a vyrovnaných jedincích.

Každý pokus najít cestu ven ze situace, do níž se dostal dnešní svět, bude zcela bezplodný, pokud nedojde k pokání a k návratu našeho svědomí ke Stvořiteli všeho.

Vždyť smyslem našeho života není hledání materiálního štěstí, nýbrž směřování duše k důstojnému duchovnímu rozvoji.

Namísto čistě biologických a zcela bezohledných nadějí posledních dvou století, které nás vedly k nule a na pokraj buď jaderné anebo jiné smrti, usilujme s odhodláním a hledejme spíše teplou Boží ruku, kterou jsme zavrhovali s tak velkou lehkomyslností a povýšeností…

Nic jiného nás totiž nemůže zachytit v našem pádu dolů.“

Zdroj: „Ορθόδοξος Κυψέλη (Thessaloniki, 2011)

Blog: Proskynitis

Slova života a útěchy pro každý den

Z poučení světitele a novomučedníka
Serafima (Zvezdinského)
(1883-1937)

Jak se modlit v chrámu během svaté liturgie

Aby ses mohl snáze a soustředěněji účastnit svaté liturgie, snaž se modlit tímto způsobem: v době čtení hodinek (tj. 1., 3. a 6. hodinky) vzpomínej na zesnulé a živé. Toto tvé modlitební vzpomínání se povznese spolu se vzpomínáním kněze k nebi a dodá útěchu těm, za které se modlíš. Nehraje roli, zda jsou jejich jména vzpomínána v oltáři u žertveníku či u dveří oltáře nebo v chrámu – Hospodin je uslyší všude.Pokračovat ve čtení →

Několik slov o velkém a slavném proroku Eliášovi Thesbitském (9. století př. Kr.)

Proč je nám, dnešním křesťanům, svatý a slavný prorok Eliáš tolik blízký?

Archim. Georgios Grigoriatský (+ 2014) ve svém kázání o sv. proroku Eliášovi praví, že tento světec je blízký všem křesťanům, bez rozdílu. Nám všem je tím nejlepším příkladem a vzorem.

Ať už se jedná o nás, ve světě přebývající (ale nikoli podle principů tohoto padlého světa žijící) křesťany, nebo o mnichy, kteří podobně jako tento prorok odešli do „pouště“, kde hledají Boží vůli a naplňují ji v Bohu příkladné lásce k bližnímu.

Svatý Eliáš byl předně horlivým zvěstovatelem Boží vůle, a nebál se ani zle smýšlejícího panovníka, ani vlivných žreců na dvoře krále Achaba a jeho ženy Jezábel.

Svatý Eliáš měl ve svém srdci touhu po Bohu, byl v Bohu moudrým a Bohem vedeným horlivcem pro víru par excellence.Pokračovat ve čtení →

Další z řady svatých novomučedníků ruských

Světitel a nový mučedník Serafim (Zvezdinskij),
biskup dmitrovský (1883–1937)

památka 13. /26. srpna a v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

 

Narodil se roku 1883 v rodině jedinověreckého kněze¹ Jana a jeho ženy Evdokie Zvezdinskýcha a ve křtu obdržel jméno Nikolaj. Když byly chlapci dva roky, přišel o matku. Díky své něžné lásce mu byl otec Jan nejenom otcem, ale i matkou, jeho každodenní vřelost, srdečnost a něžnost nedopustily, aby malý Kolja pocítil, že je sirotkem nemajícím matčinu záštitu. Otec učil malého Kolju úctě k církevní službě, chrámu, zpěvu a čtení.

Do školy začal Kolja chodit při jednověreckém chrámu a po jejím skončení v roce 1895 přešel do Zaikonospaského Duchovního gymnázia². Poté se Nikolaj Zvezdinskij učil v Moskevském duchovním semináři. V chrámu Krista Spasitele v Moskvě ho tehdejší biskup Parthenij (Levický), který byl nedlouho předtím rektorem semináře, posvětil na čtece (žalmistu) a hypodiákona.Pokračovat ve čtení →