Celým svým životem svědčil o Boží síle a moudrosti, kterou Bůh dává těm, kteří Ho milují…

Svatý a spravedlivý Nikolaos Planas

(1851 – 1932)
(památka 17. února / 2. března)

Byl neúnavný ve službě, více jak půl století sloužil každý den svatou liturgii.

Byl velmi zdrženlivým člověkem-asketou, omezoval se jen na to nejnutnější. Jeho bohatstvím, pokladem a středem jeho života byl liturgický život Církve.

Byl člověkem modlitby, jehož životem byla služba víry a lásky.

Byl příkladným postníkem. Během Velkého půstu nikdy nepoužíval olej.

Byl prostý a moudrý, přesný v odpovědích. Otec Nikolaos v sobě spojoval prostotu a kněžskou důstojnost, dětskou naivitu a svatost.Pokračovat ve čtení →

Otec Serafim Rose hovoří nejen na téma Velkého půstu…

Velký půst, naše vyhnání

U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sión.
(Žalm 137,1)

Tato slova velkopostního žalmu nám, pravoslavným křesťanům, Novému Izraeli, připomínají naše vyhnání. Pro Rusy, kteří byli odtrženi od Svaté Rusi, má tento žalm zvláštní význam a smysl, nicméně i pro všechny ostatní pravoslavné křesťany platí jeho význam stejně, to jest, že pozemský život – je vyhnanstvím, a Nebe – zemí zaslíbenou, vlastí milovanou.

Velký půst byl pro nás naší Matkou Církví ustanoven jako čas vyhnanství, aby nezeslábla naše paměť na Sión, od nějž jsme se tak daleko vzdálili. My jsme si toto vyhnanství zasloužili a kvůli našim mnohým hříchům ho nyní velmi potřebujeme. Jen skrze zármutek vyhnanství, na který nás upozorňuje půst, to jest modlitba a pokání dnešních dnů, jsme způsobilí v sobě zachovat a uchránit podobu Siónu.Pokračovat ve čtení →

Nový „Člověk Boží“ v zástupu gruzínských pravoslavných svatých

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili

„Člověk Boží“

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili se narodil 3. ledna 1863 ve vesnici Likhauri, v okrese Ozurgeti, ve šlechtické gruzínské rodině Simeona Takaishviliho a Gituli Nakashidze. Již v útlém mládí se stal sirotkem, a byl proto vychováván svým strýcem.

Od raného dětství projevoval Ekvtime velkou vášeň pro učení. Po ukončení studia na obecním gymnáziu se zapsal na klasickou střední školu Kutaisi.Pokračovat ve čtení →

Dětské zkušenosti

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský

Dětské zkušenosti

V dětské duši se kvůli rodičům vytváří taková zvláštní situace, která v nich po celý život zanechává jisté stopy. Chování těchto dětí v jejich dalším životě, jakož i jejich vztah s ostatními jsou přímo závislé na jejich předešlých zkušenostech z dětství.

Zdroj: Pemptousia.gr

Pravoslavný světec světového formátu, který náleží nejen nám, ale také všemu japonskému národu!

Svatý apoštolům rovný Nikolaj
Arcibiskup japonský

Svatý apoštolům rovný Nikolaj, rodným jménem Ivan Kasatkin, byl ve své době všeobecně uznávaný a ctěný po celém Japonsku, kde strávil dlouhé desítky let jako ruský pravoslavný misionář.

Nakonec byl 10. dubna roku 1970 za své dílo a pro svatost svého života slavnostně svatořečen ze strany Ruské pravoslavné církve v zástupu svatých.

Velkého pastýře ctili nejen pravoslavní, ale doslova celé Japonsko znalo a mělo v úctě tohoto světce. Když po padesáti osmi letech od jeho zesnutí, v době jeho kanonizace, chtěli přenést věřící jeho svaté ostatky do katedrálního chrámu, nedostali k tomu svolení se slovy: „Svatý Nikolaj náleží všemu japonskému národu, bez ohledu na vyznání, a jeho ostatky musejí proto zůstat a přebývat na národním hřbitově.“

A proto se ostatky apoštolům rovného Nikolaje nacházejí a spočívají až do dnešních dnů právě na hřbitově Yanaka, a nikoli jinde.

V každém chrámu v rámci Japonské pravoslavné (autonomní) církve se během každé liturgie zpívá tropar apoštolům rovnému Nikolaji a v závěru liturgie se pak vždy vzpomíná jeho jméno, a stejně tak je v každém chrámu ikona anebo freska tohoto ochránce japonské země.Pokračovat ve čtení →

Ti, kteří poznali Boha

Svatý Antonios Veliký

Ti, kteří poznali Boha

Ti, kteří poznali Boha, své nitro naplňují každým blahým významem, a protože touží po nebeském, pohrdají vším, co se týká tohoto (pozemského) života.

Tito lidé se nelíbí mnohým, ale ani jim samým se mnozí nelíbí.

A to je také důvodem toho, proč nejenže jsou ze strany druhých nenáviděni, nýbrž i vysmíváni od těch nejhloupějších lidí.Pokračovat ve čtení →