Tyto věci se dosahují pouze slzami…

Abba Pimen

„Plačte, neboť jiné cesty není.“

Kdo se chce vykoupit ze svých hříchů, může toho dosáhnout se slzami, a kdo chce získat ctnosti, opět toho může dosáhnout jen svými slzami.

Je tomu tak proto, že když pláčeme (pro své hříchy), je to způsob, jaký nám naznačilo samo Svaté Písmo a jaký nám předali i svatí Otcové:

„Plačte, neboť jiné cesty není.“

Pemtousia.gr

Pochvalné slovo na počest svatého velkomučedníka Dimitria Soluňského

Svatý velkomučedník
Dimitrios Soluňský, Myrotočivý

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře
na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Řecké město Soluň patřilo po rozdělení Římské říše k největším východořímským městům. V době po přelomu letopočtu tu existovala početná židovská komunita a začali se tu objevovat i první křesťané. Při své misii zde svatý apoštol Pavel založil první církevní obec, avšak zanedlouho musel město opustit, právě kvůli rozepřím s početnou židovskou komunitou. V roce 306 přijala Soluň svého patrona, svatého velkomučedníka Dimitria Myrotočivého. A od té doby je město zasvěceno právě tomuto velkému světci, který nad jeho obyvateli drží svůj ochranný štít a činí z Boží milosti nespočetné zázraky.Pokračovat ve čtení →

Aktualita z pravoslavné misie v Africe

Péče metropolity Meletia z africké Katangy
o všechny věřící

Pod níže uvedeným odkazem lze shlédnout fotografie z poslední návštěvy biskupa Meletia z konžské Katangy, který byl blízko svého duchovního stádce.

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/24829-gia-olous-i-merimna-tou-mitropoliti-katagkas-foto

Metropolita Meletios navštívil základní školu v Kolwezi, která nese název „Lumiere du Christ“ (čili Světlo Kristovo) a předal své požehnání spolu s dárky jak místním žákům, tak i pracovníkům tohoto centra.Pokračovat ve čtení →

Všichni se zajímají jen o sebe

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Všichni se zajímají jen o sebe

Nemůžu pochopit tento svět. Všichni se mne ptají, jak se mne dotýkají ta nová opatření (tohoto světa).

Upřímně řečeno, nemohu pochopit, jak moc se současná společnost a lidé žijící v této zemi narušili.

Nikdo se nestará o svého bližního. Nikdo se nestará o problém, který zasáhl dveře jeho spoluobčana, jeho souseda.Pokračovat ve čtení →

Co dělali Svatí, aby si zamilovali Krista

Ctihodný starec Porfýrios Kavsokalyvitský

„Církevní kánony a tropary v sobě skrývají velký poklad“

Konkrétní způsoby, jaké používali sami Svatí, aby si zamilovali Krista
a zvítězili nad zlem.

Rmoutím se, když to říkám pouze sám sobě, a proto se o tom chci podělit i s vámi. Když jsem byl blízko mých starců (na Svaté Hoře), žíznil jsem po jejich výuce, ale oni mne nenechali, neustále mi nakládali nějakou práci. Dlouhé roky jsem se nemohl věnovat učení, které se mi tolik líbilo.

Když jsem četl „Žaltář“ a (církevní) Kánony (ke svatým), získal jsem tím velký přínos, neboť jsem se naučil nejen dobře číst, ale rovněž rady, které nyní udílím, jsem se naučil právě tam.Pokračovat ve čtení →

Ti, kteří se po mnoha letech netlení probudili jako ze snu a všem svědčili o Vzkříšení!

Život svatých Sedmi mládenců efezských:

Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dinoýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiána) a Jana

(památka 4. / 17. srpna a také 22. října / 4. listopadu)

Pozemská pouť svatých sedmi mládenců z Efezu: Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dionýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiona) a Jana spadá do 3. stol. po Kristu.

Sv. Maximilián byl synem místního správce města Efezu a ostatních šest mladíků se narodilo v rodinách bohatých efezských občanů.Pokračovat ve čtení →

„Dimitrijevská“ zádušní sobota

Aktualita k panychidě za zesnulé

Brno, 3. listopadu 2018

Dne 3. listopadu, v den tzv. Dimitrijevské soboty, se v pravoslavném chrámu sv. Václava v Brně konala všeobecná panychida čili zádušní bohoslužba za duše zesnulých pravoslavných křesťanů.

Všichni přítomní, duchovenstvo i věřící, se společně modlili za duše všech zesnulých pravoslavných křesťanů, a výslovně pak i za ty, které vzpomínali sami příbuzní těchto zesnulých a prosili, aby Kristus „upokojil jejich duše tam, kde není nářku, ani vzdechu, ale život jest nekonečný“.Pokračovat ve čtení →