Ten, jehož zázračnou pomoc poznali lidé za života i po jeho ctihodném zesnutí…

Ctihodný vyznavač Alexandr Sanaksarský

památka 14. /. 27. srpna v den zesnutí, 5. / 18. září v den vyzdvižení jeho svatých ostatků

a v den památky svatých nových mučedníků
a vyznavačů ruských

 

Ctihodný vyznavač Alexandr Sanaksarský (světským jménem Georgij Andrejevič Urodov) se narodil 4. dubna roku 1882 ve vesnici Nevežkino, v Čembarském újezdu Penzenské gubernie, v rodině zemědělce.

Už jako mladý se stal poslušníkem v Sanaksarském monastýru¹ a 30. srpna 1911 zde byl postřižen na mnicha se jménem Alexandr, na památku blahověrného knížete Alexandra Něvského. Zanedlouho byl rukopoložen i na jeromonacha.

Když mu bylo třicet let, stal se ekonomem monastýru. V květnu 1915 zesnul představený monastýru archimandrita Augustin a bratři na společném shromáždění vybrali v tajném hlasování za svého představeného právě Alexandra. Brzy na to mu světitel Kirill (Smirnov)², budoucí nový mučedník, udělil hodnost igumena. V tom okamžiku mu bylo 33 let. Pokračovat ve čtení →

Skrytá pravoslavná perla uprostřed slezských hvozdů

Malý pravoslavný „kostelík“ v horách na Jesenicku

Poslední srpnové dny, prosycené vůní zdejších slezských hvozdů, pomalu, ale jistě připomínaly konec léta.

Dny plynuly procházkami a putováním po opuštěných loukách, ve vysoké trávě, poblíž „červených vod“ a „račích údolí“.

Jindy nás krásy místního pohraničního kraje zavedly až na vrcholky místních horských stezek a dávaly na chvíli zažít tak zvláštní a mocně pociťovanou opuštěnost a odlehlost zdejší krajiny od míst s jinak hustou populací.

Přijímali jsme zdejší podanou ruku „posvátného ticha“ jako dar z nebe, a nijak jsme se k této vzácné příležitosti neotáčeli zády.Pokračovat ve čtení →

Ctihodný a bohonosný starec Josef Hesychasta a jeho srpnový církevní svátek

Ctihodný starec Josef Hesychasta, zvaný též „Spileot“¹
(1897 – 1959)

(památka den po jeho zesnutí 16. / 29. srpna)

Ctihodný starec Josef Hesychasta, zvaný též Spileot čili milovník posvátné hesychie, kvůli níž obýval i jeskyně, viděl svým duchovním zrakem onoho „starého člověka“, nejen v sobě, ale v celém lidstvu, a sám se, s velkým úsilím a neustálou modlitbou, snažil očistit své vlastní nitro…Pokračovat ve čtení →

Pouť ke svátku „Zesnutí“ do polské Svídnice

Jak žijí pravoslavní bratři a sestry v polské Svídnici

Malá skupina poutníků z brněnské farnosti sv. Václava dorazila v den svátku „Zesnutí“ Přesv. Bohorodice až do vzdáleného polského města Swidnica“ (Svídnice), aby se společně s místními věřícími zúčastnila svaté liturgie a uctila svátek Boží Matky, jinak považovaný za „letní Paschu“.

Již od počátku jsme byli mile přijati a vlastně přímo zapojeni do bohoslužby. Jeden z nás četl před začátkem svaté liturgie tzv. „hodinky“ a druhý, mladší z brněnských poutníků (Lukáš), pomáhal knězi v oltáři.

Na závěr svaté liturgie jsme si vyslechli kázání otce Piotra, místního duchovního otce a správce farnosti v jedné osobě, který se spolu se svou mátuškou, dcerou a dalšími obětavými farníky stará o svídnickou pravoslavnou obec.Pokračovat ve čtení →