Kristův Kříž a jeho význam v našem životě

Archim. Georgios Grigoriatský (+2014)    Slovo úvodem Slova svatých a bohonosných Otců, „vdechnutá Duchem Svatým“, byť by byla napsána dnes anebo v dávné minulosti, mají věčnou platnost, a podobně jako svaté Evangelium budou navždy promlouvat do duší těch, kteří se sytí stejným pramenem poznání a pravdy, v němž nacházejí smysluplnost své existence. Slovo archim. Georgia (Kapsanise) … Pokračování textu Kristův Kříž a jeho význam v našem životě