Tropar, hlas 4.
Dnes všichni vzdáváme chválu Kristu Bohočlověku, který se proslavil ve svých svědcích, kněžích Václavovi a Vladimírovi, spolu s věrnými členy Božího národa, mučedníkem Janem a mnohými dalšími muži a ženami, kteří se nezalekli tyranie bezbožných, ale plni naděje nesmrtelnosti, s důvěrou odevzdali své duše do rukou Pána života. Na jejich přímluvy, milosrdný Bože, Otče náš, utvrď pravoslavnou víru v naší zemi, a nám všem daruj odvahu svědčit svým životem o tvém království!

Kondak, hlas 4.
V těžkých časech, kdy všude vládlo zlo a temnota, vydali jste svědectví o Kristu, Dárci světla a života, společně se svatým arcipastýřem biskupem Gorazdem, svatí novomučedníci Kristovi, chloubo a okraso českého národa!