„K tomuto kroku jsem se rozhodla pouze z hluboké víry…“ (Sv. Jelizaveta)

Svatá myronosice 20. století Velkokněžnu Jelizavetu Fjodorovnu můžeme právem nazvat svatou myronosicí 20. století. Neboť podobně jako novozákonní ženy myronosice přišly s vonnými mastmi pomazat tělo Pána Ježíše Krista a byly mezi prvními, jež hlásaly jeho Vzkříšení, stejně tak i svatá Jelizaveta po celý svůj život ošetřovala nemocné, starala se o sirotky a rozdávala almužnu … Pokračování textu „K tomuto kroku jsem se rozhodla pouze z hluboké víry…“ (Sv. Jelizaveta)