Jak silně pomáhá v nemoci modlitba

Svatý starec Paisij Svatohorec na téma modliteb za nemocné „Pokud za nějakého nemocného nečiníme modlitbu, jeho nemoc nadále postupuje svým přirozeným postupem. Zatímco když modlitbu činíme, nemoc může změnit svůj průběh. A proto vždy čiňte modlitbu za nemocné.“ Starec Paisij Svatohorec