Irmosy Kánonu k Narození Páně (řecký nápěv)

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“ Zdroj: Библиотека регента. Церковный хор.