Věčně živé příklady svatosti a přímluvci za nás křesťany

Svatý mučedník Fanúrios

Ctihodný Job Počájevský

Ctihodný Mojžíš Mouřenín

Svatý Jan Křtitel a Předchůdce Páně

připravil o. Marek Malík

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.