Teprve pak budeš moudrý

„Když nehřešíš, nelžeš, neodsuzuješ, nevedeš proti svému bližnímu nějaký zlý úmysl, pak máš bázeň před Bohem. Teprve pak jsi vpravdě moudrý a chápeš samotného Boha, a protože ho nechceš rozesmutnit, nedopouštíš se ani žádného hříchu.“

Starec Josef Hesychasta ze Svaté Hory Athos

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.