Srpen jako měsíc zasvěcený úctě k Přesvaté Bohorodici!

 “Vojevůdkyně v boji vítězná…”

Měsíc srpen, kdy pravoslavní křesťané každoročně oslavují Zesnutí Přesvaté Bohorodice a její slavné Nanebevzetí, přímo vybízí k modlitebnímu usebrání a ke zbožným úvahám o Přečisté Matce našeho Spasitele a rovněž naší duchovní Matce, kterou vzýváme, jejímiž jsme služebníky a k níž vroucně voláme:

„Vojevůdkyně v boji vítězná, jenž nás osvobozuješ od zlých, tebou chráněni díky vzdávají, služebníci tvoji Bohorodice;
vládnoucí tedy mocí nepřemožitelnou,
ze všech běd nás vytrhni, ať k tobě zní naše zvolání:
Raduj se, Nevěsto vždy panenská!“

(Kondak, hlas 8.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.