Osiřelé děti…

Ctihodný Porfýrios Kavsokalyvitský

Osiřelé děti…

Často se stává, že ve škole jsou nějaké osiřelé děti. To je docela složitá věc: být sirotkem. Každý, kdo přišel o své rodiče, když byl ještě malý, byl pak v životě nešťastný. Pokud však získal duchovní rodiče: Krista a Pannu Marii, stal se svatým.

Zdroj: Pemptousia.gr

Není to tak, jak se někteří mylně domnívají…

Igumen Efrem Vatopedský

Není to tak, jak se někteří mylně domnívají…

Osvícení, které člověk přijímá během trvalého společenství a sjednocení s Kristem, není výsledkem nějakého rozumového uvažování, jak se někteří mylně domnívají, ale má charakter ontologický a hypostázní. Stává se totiž „v osobě Ježíše Krista“.

Zdroj: Pemptousia.gr

Světlá památka “pravoslavných vůdce” a “moravské církve obnovitele”

Svatý nový mučedník Gorazd,
biskup český a moravsko-slezský (1879-1942)

(památka v den zesnutí 22. srpna /4. září a také 15. / 28. června
v den památky sv. muč. knížete Lazara Srbského a všech svatých srbských mučedníků od něj až po dnes)

Tropar hlas 4.
Pravoslavných vůdce a moravské církve obnoviteli,
v Bohu moudrý přední z pastýřů, otče Gorazde,
jenž jsi s radostí trpěl za Pravdu,
pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.Kondak hlas 2.
Uprostřed proudů nejistoty duchovní
setrval jsi v pravdě jako démant tvrdý
a svému rodnému národu zvěstoval jsi cestu spásy, Pravoslaví.
Po bohumilém životě učitele Evangelia, velekněze a pastýře
přijal jsi trpělivě a hrdinně korunu mučednickou od Spasitele Krista.
Mučedníku, světiteli, otče Gorazde,
pros za nás v Království Božím.Continue reading →

Aby Hospodin udělil našim dětem “ducha moudrosti a rozumu”!

Proběhla pobožnost před začátkem školního roku

V neděli 2. září 2018 byla před večerní bohoslužbou sloužena pobožnost před začátkem školního roku.

Děti z naší farnosti přišly v hojném počtu spolu se svými rodiči.

Duchovní otcové se spolu s přítomnými rodiči modlili, aby Hospodin “seslal na tyto dítky ducha moudrosti a rozumu a aby otevřel jejich rozum i ústa a osvítil jejich srdce k přijetí poučení v dobrých naukách…”.

Přejeme všem dětem, aby Boží “dary”, jednou získané při svatém křtu, dobře rozvíjely a aby vždy zachovaly pokoru a úctu ke svým duchovním představeným, rodičům i učitelům.

Těšíme se, že naše děti budou dobrými pravoslavnými křesťany, že se budou nadále a pravidelně účastnit svatých bohoslužeb a navštěvovat také hodiny náboženství, aby jejich poznání mohlo být “k Boží chvále, k radosti rodičů a vlasti i Církvi k prospěchu”.

Fotografie ke shlédnutí zde:

Continue reading →

Vladyka Oleksandr z Ukrajinské pravoslavné církve v Brně

Archijerejská liturgie s hostem
z Kyjevské metropolie Ukrajinské pravoslavné církve

Vzácná přítomnost vladyky Oleksandra (Drabinka) v Brně

První zářijovou neděli se v brněnském pravoslavném chrámu sv. Václava konala slavnostní archijerejská liturgie, kterou spolu s přeosvíceným vladykou Izaiášem, biskupem Šumperským, sloužil na pozvání Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa Olomoucko-brněnského, Jeho Vysokopřeosvícenost Oleksandr (Drabinko), metropolita Perejaslav–Chmelnycký a Višnevský, vikář Kyjevské metropolie.Continue reading →

Bůh je vždy připraven…

Antonij Bloom, metropolita surožský

Bůh je vždy připraven…

Bůh je ochoten žít zcela mimo náš život, je připraven tuto realitu pozvednout jako (svůj) kříž, ale vůbec není ochoten stát se jen jednou, jakousi nepatrnou součástí našeho života. Když tedy uvažujeme o nepřítomnosti Boha, nestojí za to, abychom si položili otázku: Kdo je za to vlastně vinen?

Zdroj: Pemptousia.gr