O sjednocení “Církví” (klíčové teologické pojednání na aktuální téma)

† Archim. Georgios (Kapsanis) Grigoriatský

V Bohu zesnulý igumen Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

při příležitosti 4. výročí jeho blaženého zesnutí
(8. června 2014)

V poslední době se vede velká diskuze na téma sjednocení „Církví“. Ve skutečnosti jde o sjednocení těch nepravoslavných (heterodoxních) křesťanů s „Jednou, Svatou, Všeobecnou a Apoštolskou Církví.

Neexistuje více Církví, které by se měly sjednotit.

Náš Bohočlověk (Ježíš Kristus) založil pouze jednu Církev.

Kontinuitu s touto Církví představuje naše Pravoslavná “Katholická” Církev (z řeckého slova „ἐκ τοῦ καθόλου“, což znamená „plnost, pravdivost“).

Od této „Jedné Pravoslavné Katholické Církve“ se definitivně oddělil papež v roce 1054 v důsledku toho, že pravoslavní křesťané se odmítli podřídit jeho křesťanství se protivícím požadavkům ve smyslu „prvenství moci“ nad celou Církví
a také kvůli dalším nepravoslavným učením (herezím).

Kvůli mnohým odchylkám ze strany papežství započal na Západě zápas Protestantů (rozuměj evangelíků) proti papežství, který vyústil v celou řadu dalších rozkolů mezi západními křesťany. V současné době existuje na světě mnoho set protestantských skupin.

Pravá Kristova Církev se nicméně nerozštěpila, a proto ani nemůžeme hovořit o sjednocení Církví…

 

 

 

Dokončení a úplný text tohoto pojednání v češtině lze stáhnout pod tímto odkazem:

Archim. Georgios Grigoriatský_O sjednocení církví

Řecký originál je dostupný zde:

http://www.imgrigoriou.gr/epikaira/Oikoumenismos/4.%20enosis%20ton%20ekklision.pdf

MD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.