Když promlouvají duchonosní starci

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Νáš Kristus nás zve a očekává…

Mé dítě, bez ohledu na to, jak se cesta našeho života plní trny, náš Kristus nás zve a očekává, že se po této cestě vydáme i my, neboť také On sám po ní kdysi kráčel.

V souženích nachází Bůh odpočinutí. Naopak, v uspokojení nachází pohodlí ďábel, který je příčinou všeho zla. A proto, jakkoli dlouho budeme zápasit, jednoho dne zápas skončí a úsilí každého bude odměněno.

„Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33), říká náš Pán.

Ale cožpak ten, který chtěl kráčet strmou cestou Golgoty, nenamáhal se, nepotil se, neupadal mnohokrát na kolena kvůli tíze svého kříže, který mu udělil Pán?

Všichni, kdo byli posvěceni a pak všichni, kdo byli spaseni, ti všichni prošli výhní bolesti, jeden nemocemi, další zápasem proti vášním, jiný dalšími těžkostmi, tedy skrze souhrn všech hříchů proti Bohu, Kterého rozesmutnili, aby každý z nich mohl získat právo na věčný odpočinek.

To je důvod, proč Bůh dovoluje, abychom trpěli různými bolestmi, někdy dokonce až natolik, že zažíváme zoufalství… Děje se tak ale proto, abychom se i my mohli účastnit věčného odpočinutí (v nebesích).

Blahoslavení jsou ti, kteří získají věčné odpočinutí! Odpočinou si tehdy ode všech životních utrpení, neboť, jak praví jedno přísloví: „Ostrá je zima, ale sladký Ráj!“

Zdroj: To Mega Gerontikon

https://www.facebook.com/tomegagerontikon/photos/a.1620037131602339.1073741829.1619991804940205/2103615003244547/?type=3&theater

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.