Důstojný starče Efreme Arizonský, “Mnohá a blahá léta!”

Důstojný starec Efrem se dožívá svých
90. narozenin v Pánu!

*24. června 1928

Drahý starče Efreme, “Mnohá a blahá léta!”

Nechť Vám Pán a Přesvatá Bohorodice darují pevné zdraví!

Hodně síly k pokračování Vašeho duchovního zápasu v Kristu!

Vše dobré a požehnané do Vašeho misijního díla!

Prosíme o Vaše modlitby.

Související články a příspěvky zveřejněné
na webu a na FB PCO v Brně:

Příspěvek s biografickými údaji o starci Efremovi Arizonském:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=731523973591849&id=131060700304849

Něžný nebeský Otec

Láska jako rajský hymnus

Jen nezůstat za dveřmi svatební síně

O kráse a ušlechtilosti, ryzosti a vznešenosti svatého Pravoslaví

Několik myšlenek o svatém Pravoslaví

Bůh má tisíce způsobů, jak…

Egoismus a způsoby terapie této vášně

Pokora ve všem…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.