O významu a symbolice „darů“ Mudrců z Východu

Svatý Nikolaj Velimirovič „Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,11) (Mudrcové) přinesli nově narozenému Králi své dary. Aniž by to Mudrcové zamýšleli, tyto dary, které přinesli, symbolizovaly jednak svatou a oživující Trojici, v jejímž jménu … Pokračování textu O významu a symbolice „darů“ Mudrců z Východu