Ctihodná Marie Egyptská a tajemství pokání

  Podle homilie starce Mojžíše Svatohorce (+2014) Zhruba před 1400 lety se jedna dívka, sotva dvanáctiletá, někde v Alexandrii v dalekém Egyptě zapletla na trhu s láskou. Oddala se svým tělem i duší pádu, hříchu, rozpadu lidské osobnosti. Kult uctívání těla, hédonismus a nenasytná tělesná žádostivost ji brzy opanovaly natolik, že se zdálo, že již není … Pokračování textu Ctihodná Marie Egyptská a tajemství pokání