Chyť se šatů Panagie

 Ctihodný starec Paisij Svatohorec Chyť se šatů Panagie Jednou se zeptali starce Paisije: „Papuli, jak mohu být spasen?“ „Chyť se za šaty Panagie (Panny Marie).“ „To znamená s absolutní důvěrou, jakou má dítě ke své matce.“ Vysvětlení: Papuli (řec. Παππούλη) je zdrobnělina znamenající „dědečku“ či „stařečku“.