Bez Božího pokoje, který dává pouze náš Pán, zůstanou lidé navždy bez naděje!

Narození našeho Pána Ježíše Krista Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos Drazí bratři a sestry v Kristu, „Jsa ponořen do posvátné atmosféry tohoto velkého Pánova svátku, svátku Jeho podivuhodného Narození v betlémské jeskyni, každý křesťan nepochybně cítí silnou potřebu oslavovat Trojjediného Boha, Otce, Syna i … Pokračování textu Bez Božího pokoje, který dává pouze náš Pán, zůstanou lidé navždy bez naděje!