Blažený Jonáši, podivuhodný asketo a před Bohem za nás neustálý přímluvce!

Světitel Jonáš „Chan-kchouský“¹

Vyznavač a divotvůrce Mandžuský

památka 7. / 20. října

Už zde za hranicemi, v naší době, máme spravedlivé, třebaže ještě neproslavené v zástupech svatých, od kterých však lidé přijímali podivuhodná znamení. Hleďte například na biskupa Jonáše Mandžuského.

Z knihy „Slova svt. Jana Šanghajského a Sanfranciského“

Budoucí světitel Jonáš (Pokrovský) se narodil v Kaluze roku 1888. Brzy se stal sirotkem a jako dítě vytrpěl mnoho bolu. Nakonec ho adoptoval za svého syna diákon Ilja Pokrovský, který se postaral o jeho vzdělání. Chlapec projevil výtečné studijní schopnosti a úspěšně zakončil duchovní školu a Kalužský duchovní seminář. V roce 1909 pak vstoupil na Kazaňskou duchovní akademii. Při studiu na této Duchovní akademii přijal ve 3. ročníku mnišský postřih se jménem Jonáš. Nějakou dobu pobýval v monastýru v čest Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu v Optinské poustevně, kde své mnišské poslušenství vedl pod duchovním vedením duchonosných starců: ctih. Anatolija² a Josefa³ Optinských. Do Akademie se následně vrátil už jako jeromonach. Roku 1914 ji zakončil s vyznamenáním.Pokračovat ve čtení →

Co je základem pravoslavného myšlení a vědomí

Ctihodný starec Justin Popovič

Je velmi hluboká

Pravoslavné myšlení a pravoslavné vědomí přijímá a uznává za své učitele a vychovatele pouze vlastní pravoslavné světce a pouze svatost za dokonalý způsob osvícení a pravého vzdělání.

Hlad a žízeň naší duše je hlubší, hlubší, než se domnívají mnozí naši intelektuálové, a nikdo ji nemůže plně uspokojit kromě Krista a Jeho svatých.

Zdroj: Pemptousia.gr

Společná služba lásky pod „Záštitou“ Přesvaté Bohorodice

Aktualita

Společná služba lásky s vladykou
Arseniem Rakouským z Ekumenického patriarchátu


Pobídka k jednotě mezi pravoslavnými křesťany

Brno, 14.10.2018

Svátek „Pokrovu“ Přesvaté Bohorodice nás sjednotil všechny

Dlouho očekávaná návštěva a společná účast při bohoslužbě archijereje Ekumenického patriarchátu – Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Arsenia, metropolity rakouského a exarcha pro Maďarsko a střední Evropu, se konečně naplnila.

Předcházely tomu dlouhé měsíce příprav a hledání vhodného termínu. Jelikož byl vladyka Arsenios v Brně již v srpnu, na krátké neformální návštěvě, právě tehdy se obě strany dohodly, že by se nově rodící pouto mezi naší a vídeňskou farností mělo utužit nejlépe společnou bohoslužbou duchovenstva a věřícího lidu.Pokračovat ve čtení →

Kristus je světlo světa!

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Kristus je světlo světa!

Jelikož je Kristus světlo pro tento svět, tak ti, kteří Ho nevidí a kteří v Něho nevěří, musejí být jistojistě slepí.

A naopak všichni ti, kteří usilují, aby naplňovali Kristova přikázání, kráčejí ve světle; vyznávají Krista, klaní se Mu, uctívají Ho jako Boha.

Kdokoli totiž vyznává Krista a považuje Ho za svého Pána a Boha, bývá posilován silou vycházející z Jeho svatého jména, aby mohl konat Jeho svatou vůli.

Pokud ale není posilován, je zjevné, že vyznává Krista pouze svými ústy, zatímco jeho srdce je od něho vzdáleno.

Zdroj: FB

Kristus je pro náš život „vším“

Poučení ctihodného starce Porfýria Kavsokalyvitského

Do uzamknutých duší Bůh nevchází, nikoho neznásilňuje, nenarušuje (svobodu).

Naopak těm, kteří mají jednoduchou víru, těm se Bůh zjevuje a obdarovává je svým nestvořeným Světlem.

Nechť i vaše srdce je prosté a dobrotivé.

Na světě není nic většího než to, co nazýváme pokáním a vyznáním (hříchů).

Toto tajemství (svatá Tajina) je nabídkou Boží lásky k člověku.Pokračovat ve čtení →

Všechno je v Božím plánu

Ctihodná matka (gerontissa) Gavriela

Láska se nedá naučit.

Dává se shůry, když ji hledáme, zatímco si uvědomujeme náš vlastní egoismus, který chceme překonat.

Nikdy proto neříkej: „Proč se mi to stalo?“

Nebo, když vidíš někoho s gangrénou, rakovinou nebo slepého, nikdy neříkej: „Proč se mu to muselo stát?“

Místo toho pros Boha, aby ti daroval dar vidění druhého břehu…

Tehdy uvidíš stejně jako andělé to, co se tam děje, jak se věci ve skutečnosti mají.

VŠECHNO je v Božím plánu. VŠECHNO.

Odkaz na život (s fotografiemi) matky Gavriely:

Η ζωή της γερόντισσας Γαβριηλίας (με φωτογραφίες) (μέρος 1ο)

Zápas za dosažení svatosti dává autentický význam naší existenci

Starec Efrem, igumen vatopedského monastýru

Evangelní poselství o posvěcení může být aplikováno každým člověkem, ať už je jeho věk jakýkoli anebo ať se nachází v jakémkoli společenském postavení.

Zápas za dosažení svatosti dává autentický význam naší existenci.

Zdroj: Pemptousia.gr