Horlivost dobrá, křesťanská, ta, která je podle ducha Evangelia

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

(2)

O křesťanské horlivosti

Náš Spasitel jednou z chrámu vyhnal ziskuchtivé trhovce, tak jak o tom napsal sv. Apoštol Jan (viz Jan 2,15-16), a učinil tak z horlivosti, neboť po této události si jeho učedníci vzpomněli, že právě o Něm je napsáno: „Horlivost pro tvůj dům mne stráví.“ (Jan 2,17) Tady nám náš Pán ukazuje příklad horlivosti. Chceme-li však vědět, jakou míru horlivosti máme mít, je třeba si připomenout slova Apoštola Pavla o těch členech židovského národa, kteří nepřijali Krista. O nich svatý Apoštol říká: „Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.“ (Řím 10,2)
Pravá horlivost je ta, která je rozumná, evangelní, stejně jako ta, kterou ukázal Spasitel. Je zapotřebí, abychom měli právě takovou horlivost, aby byla rozumná. Když jí dosáhneme, vyhneme se jakémukoli fanatismu a přehánění. Nechť nám Pán pomáhá, abychom i my získali takovouto horlivost ve ctnosti ke každému dobrému skutku, tedy takovou, jakou jí ve svém srdci choval On k domu svého Otce!

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

Pochopení smyslu života

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

 

(1)

Věřící v Pána (Ježíše Krista) získává pochopení smyslu života

Pro nás věřící je Pán, bratři a sestry, vším na světě. On je chlebem života, On je živou vodou, On je světlem, On je dobrým pastýřem. Tedy vším pro náš život. My, kteří v Něj věříme, Jím žijeme, dosahujeme skrze Něj smyslu a cíle našeho života a stáváme se způsobilými, abychom vešli do nepomíjející blaženosti Království Nebeského. Proto mějme vždy na mysli to, abychom žili s Kristem. Svatý Apoštol Pavel říká: „Živ jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Tímto způsobem, žijíce v Kristu a s Kristem tímto věčným životem, dáváme najevo a opakujeme, že dosahujeme smyslu a cíle našeho života, za nějž je třeba dle svatých evangelních slov považovat „blaženost nepomíjejícího Božího Království“. Na závěr tedy přeji Vám i sobě, abychom do této blaženosti Nebeského Království vstoupili již v tomto životě.

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

Moje hudba je inspirována pravoslavnou církví… Díky tomu jsem se mohl dotknout srdcí lidí.

Sir John Tavener
(28.1.1944 – 12.11.2013)

Vzpomínka na významného pravoslavného
skladatele duchovní hudby

„Když skládám hudbu, vždy mám před očima obraz našeho Spasitele.“

Sir John Tavener, jeden z největších britských skladatelů klasické hudby, jehož dílo zaznělo také např. při pohřbu princezny Diany, zemřel před 5 lety (2013) ve věku 69 let ve svém sídle v jihozápadní Anglii.Pokračovat ve čtení →

Mějte se svými dětmi trpělivost

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Mějte se svými dětmi trpělivost

Buď trpělivý ve vztahu ke svým dětem. Co naděláme. Jistě, jsou živé, ale jinak to ani nejde. Ať už je to, jak chce, my musíme zachovat trpělivost.

Nesnaž se ty věci příliš dopodrobna rozebírat, nechtěj znát podrobnosti, neboť tím, jak budeš zarmoucena, jen si uškodíš svému zdraví, a to bude nejhorší. Snaž se to přehlédnout, ty ze své strany spíše přinášej modlitbu, a modlitba pak sama učiní zázraky. A pak, jakoby zázrakem, bez velké námahy, se i tvé děti utiší a zklidní.Pokračovat ve čtení →

Ten, jehož jediným skutečným posláním bylo Kristovo evangelium

Světlé výročí blaženého zesnutí velké osobnosti současného pravoslaví

Srbský patriarcha Pavle (1914-2009)

Přesně před devíti lety, 15. listopadu 2009, zesnul v Pánu ve Vojenské lékařské akademii v Bělehradě po svaté tajině přijímání Jeho svatost arcibiskup Pečský, metropolita Bělehradsko-karlovacký, Patriarcha srbský Pavle.

Na patriarší prestol nastoupil 3. prosince 1990. Byl 44. patriarchou na srbském patriarším trůnu.Pokračovat ve čtení →

Pastýř, který nyní stojí před trůnem Božím, v zástupu věrných…

Svatý nový mučedník protojerej Jan (Kočurov)

památka 31. října / 13. listopadu
a rovněž v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

  

Jeden z prvních pravoslavných kněží zabitých po bolševickém převratu

Svatý nový mučedník protojerej Jan (Joann) Kočurov (1871-1917) se narodil ve vesnici Bigildino v nynější Lipecké oblasti, v mnohopočetné rodině vesnického kněze. Jeho otec Alexandr byl po dlouhé roky zároveň knězem i učitelem v Bigildinské národní škole. Jan následoval ve šlépějích svého otce a po národní škole postoupil do Dankovské duchovní školy. Po ukončení Rjazaňského duchovního semináře vstoupil na Petrohradskou duchovní akademii.Pokračovat ve čtení →