Budou analogické podle našich sil…

Ctihodný starec Kleopa (Ilie)

Budou analogické podle našich sil…

Pokušení jsou zkoušky, které přicházejí proti člověku ze strany ďábla a jeho služebníků, špatných lidí. V praxi jsou analogické podle síly přirozenosti každé lidské bytosti.

Nejsilnějším ve víře dává Bůh těžší pokušení, aby pokročili ve své svatosti a aby byli učiněni hodnými také větší koruny vítězství.

Zatímco slabým ve víře a trpělivosti dává Bůh lehčí pokušení, aby jim pomohl porazit (nepřítele) a nezoufat si.

Zdroj: Pemptousia.gr

Nikoli naše úsilí, nýbrž Boží blahodať…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Ne naše úsilí, nýbrž Boží blahodať…

Cožpak, dítě, nevíš, že Bůh zachraňuje člověka zdarma? Jistě, naše úsilí naznačuje dobrou vůli člověka, ale samo od sebe nemůže žádné úsilí vysvobodit člověka z vášní. Nicméně proto, abychom se naučili, jak máme skládat naději v Boha, a nikoli v naše zápasy a námahu, dovoluje Bůh, abychom ani poté, co vynaložíme nějaké úsilí, nebyli zcela ochráněni od nějakého zla. A tak spolu s konáním našeho úsilí říkejme, že pokud Bůh člověka neochrání, jeho skutky se promění ve vítr a odletí do prázdna…

Zdroj: Pemptousia.gr

Zjevení sv. Euthýmie Všechvalné starci Paisijovi během jeho života

Zázrak svaté Euthýmie a svědectví svatého
starce Paisije Svatohorce

V jednom ze svých dopisů věřícím starec Paisij napsal podrobnosti o tom, jak se mu kdysi zjevila svatá Euthýmie Všechvalná.

„Během svého života nebudu schopen nikdy plně splatit svou velkou vděčnost svaté Euthýmii, o níž jsem do té doby nevěděl, a ačkoli jsem si to nijak nezasloužil, ona mi jednoho dne projevila svoji velkou poctu.“

Starec nám pak s velkou pokorou vysvětlil, že sv. Euthýmie se mu osobně zjevila, jak sám pravil: „nikoli proto, že si to zasloužím, ale proto, že jsem se tehdy zabýval tématem týkajícím se stavem Církve obecně a ze dvou dalších důvodů“.

V této souvislosti pak ještě starec dodal k tématu a osobnosti této světice:

„To, co na mne činí největší dojem, představuje skutečnost, jak moc tato droboučká a fyzicky slabá (světice) vydržela. Řekl bys, že to byla jen malá „kapka“ (droboučké lidské stvoření).“Pokračovat ve čtení →

Připomenutí již zveřejněných poučení starce Paisije Svatohorce

Připomenutí duchovních výroků a poučení

při příležitosti oslavy svátku

svatého starce Paisije Svatohorce (29.6./12.7.)

Video ze setkání starce Paisije s poutníky na Svaté Hoře Athos:

http://pravoslavbrno.cz/?s=40+zastaven%C3%AD

Další zveřejněné příspěvky na téma starce Paisije v rámci PCO Brno:

Svatý starec Paisij na téma Božího osvícení

Pokračovat ve čtení →

Nechte, ať nás ocení vyhlašovatel zápasů

Ctihodný starec Josef Hesychasta (+1959)

Nechte, ať nás ocení vyhlašovatel zápasů

Lidé nevědí, jak někoho anebo něco ocenit. A proto nás musí ocenit ten, jenž vyhlašuje zápasy, ten, jenž rozdává ceny, ten, jenž koordinuje zápas, ten, jenž usměrňuje protivníky, ten, jenž jednotlivé atlety korunuje (věncem) vítězství, a konečně ten, jenž odměňuje vítěze slávou.

Zdroj: Pemptousia.gr