Stále aktuální a probíhající petici na podporu otce Jozefa podepsalo již více než 1500 osob! Děkujeme všem!

Tištěná i elektronická verze petice na obranu otce Jozefa je stále aktuální a k dispozici 

Otec Jozef na jedné ze svých poutí na Svatou Horu Athos stojící u ikony
svatého Archanděla Michaela

K dnešnímu dni jsme zaznamenali vyjádření a podpis více než 1500 osob, všech Vás, věřících a přátel Pravoslavné církevní obce v Brně, kteří jste zareagovali na nespravedlivé odvolání otce Jozefa z funkce duchovního správce naší farnosti a jeho ničím nepodložené obvinění z něčeho, co nikdy neřekl, neučinil a ani nikdy učinit nezamýšlel.

Nadále žádáme všechny, kteří se ještě chtějí touto formou vyjádřit, aby uvedli svůj podpis pod tištěnou verzí petice, která je k dispozici v našem chrámu sv. Václava, nebo své jméno a komentář doplnili přímo na internet, kde je elektronická forma petice dostupná pod níže uvedeným odkazem:

https://www.petice.com/stanovisko_vericih_pco_brno?fbclid=IwAR34mBx6G44l1EQ639ip_ZYgE9JjyxKHrrrZ7P3gE9B0ingwQ6ht0V_HCgk

Děkujeme Vám všem za Váš zájem a odhodlání bránit našeho duchovního otce, pastýře a správce naší farnosti v jedné osobě bez ohledu na to, jak silné jsou nadále překážky a jak dlouhý může být náš zápas.Pokračovat ve čtení →

Pokorný člověk trpělivě přijímá to, co nemůže změnit, a čeká…

Duchovní poučení řeckého starce Euménia Saridakise (1931-1999)

Pokorný člověk se zabývá sám sebou.

Člověk hrdý se zabývá ostatními.

Pokorný člověk zná dobře sám sebe.

Pyšný člověk nezná své vlastní já.

Pokorný člověk trpělivě přijímá to, co nemůže změnit, a čeká.

Hrdý člověk chce, aby se všechno dělo tak, jak chce a kdy chce on.

Pokorný člověk nachází zklidnění a sám takový pokoj ostatním předává.

Pyšný člověk se snadno rozčílí a stejně tak v druhých rozčílení probouzí.

Pokorný člověk přijímá veškerou vinu na sebe.

Pyšný člověk přenáší vinu na ostatní.Pokračovat ve čtení →

Jak se začíná blížit bouře, je třeba se dobře připravit a obrnit se modlitbou!

Duchovní rady pro každý den

Otec Stefanos Anagnostopoulos

Moji milí křesťané, než se začnou shromažďovat první mraky, okamžitě vezměme do rukou komboskini a pospěšme s modlitbou a jménem našeho Pána Ježíše Krista na rtech směrem k ikonám v nějakém skrytém rohu vašeho bytu.

Zanechme rozhovorů, pomluv a kritiky, které mohou způsobit napětí a nedorozumění v našem domě, ale i mezi námi všemi, takže pak ani neřekneme jeden druhému dobré ráno, takže se jeden k druhému otočíme zády, a jen se tak prohloubí napětí mezi námi křesťany, kteří chodíme do stejného chrámu…

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Existuje pouze tento svět, který stvořil Bůh pro člověka…

Svatý Gabriel, blázen pro Krista a vyznavač (+ 1995)

O mimozemských civilizacích

Kolik je nebes?

Devět!

My ale vidíme jen část vesmíru, která je viditelná.

Je to místo, kam padli zlí duchové, kteří nemohou vystoupat výš než hvězdy.

Jakákoli myšlenka pravoslavných křesťanů na mimozemšťany je nepřijatelná.

Mimozemšťané jsou démoni, kteří byli dříve anděly, kteří však upadli do hříchu.

Žádná jiná kultura neexistuje. Pouze tento svět, který stvořil Bůh pro člověka.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

 

Otevřený dopis pravoslavných věřících Systema RMA Liberec

Další otevřená podpora otci Jozefovi od věřících
až z dalekého Liberce

Otevřený dopis pravoslavných věřících Systema RMA Liberec, z.s., zaslaný arcibiskupovi Simeonovi

Vaše Vysokopřeosvícenosti,

se znepokojením sledujeme dění ve věci násilného odvolání otce Jozefa Fejsaka z pozice duchovního správce Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. Je velmi znepokojující sledovat dění, ke kterému v souvislosti s brněnskou farností dochází, neboť pro odvolání brněnského duchovního správce nejsou známy žádné důvody ani důkazy k jakémukoli jeho přečinu či nekalému záměru. Rovněž ustanovení nového duchovního správce v Brně vnímáme jako krok protiústavní, když sama Ústava PC v České republice předpokládá k něčemu takovému souhlas církevní obce. Kroky podniknuté ze strany Vašeho vikárního biskupa Izaiáše, kterému jste předal některé své pravomoci, vedly k okamžitému odvolání otce Jozefa, aniž by bylo cokoli prošetřeno anebo předem s někým komunikováno, ať už s otcem Jozefem či přinejmenším s výkonným orgánem církevní obce a s věřícími.Pokračovat ve čtení →

Ten kněz byl Bohem osvícen a zjevil mi, jaký vlastně jsem…

Pokora ctihodného starce Paisije a
jeho příklad pro každého z nás

Když jsem byl v monastýru Stomio v řeckém Epiru, dole v Konitsi žil jeden kněz, který mě velmi miloval, už jako laika.

Jednou v neděli jsem šel do Konitsi, abych zde sloužil svatou liturgii. Chrám byl zaplněn lidmi. Ve chvíli, kdy jsem jako obvykle vstoupil do oltáře, jsem v duchu pronesl tato slova: „Bože můj, umísti všechny tyto věřící do Ráje a mě, pokud chceš, postav alespoň na jeho okraj.“

Když se blížil okamžik svatého Přijímání, tento kněz, který mě vždy podával svaté Přijímání uvnitř oltáře, se ke mně náhle otočil a hlasitě zakřičel:

„Okamžitě běž ven z oltáře, budeš přijímat jako poslední z venku, neboť jsi nedůstojný.“ Šel jsem ven, aniž bych cokoli řekl. Přistoupil jsem k analoji, abych začal číst modlitby k božskému Přijímání. Když jsem pak jako poslední přistoupil k Přijímání, řekl jsem si v duchu: „Ten kněz byl Bohem osvícen a zjevil mi, jaký vlastně jsem. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou divokým (doslova zvířetem).“Pokračovat ve čtení →

Je lepší říci: „Bože můj, Ty sám uznej a dej, ať se se mnou děje Tvá vůle.“

Setkání s Pánem v modlitbě Ježíšově

Z Rozhovorů se starcem Pavlem Sinajským
(+1. března 2020)

Otázka: Když se za něco modlíme z hloubi našeho srdce a Bůh neodpovídá, znamená to, že naše modlitba je špatná?

Odpověď: Ne, to nikoli.

Nejprve ze všeho, když se modlíme, nesmíme vznášet své požadavky, aby Bůh to či ono musel učinit, neboť to, oč žádáme, nemusí být k našemu užitku.

Jednou žila jedna věřící rodina, velmi chudá rodina, ale atmosféra v jejich domě byla každý den nesmírně veselá, jako by se neustále radovali a bavili. V jednu chvíli jim někdo dal peníze, aby zjistil, co se s nimi stane a zda ještě zůstanou šťastni? Ten člověk jim dal hodně peněz. Oni si ten finanční obnos nakonec vzali a pak se začali zabývat tím, co s penězi budou dělat, jak by je mohli nejlépe využít. Když onen dárce později přišel k této rodině na návštěvu, našel dům tichým; už z něj nevycházely žádné zvuky veselosti. To bylo ono, do domu vešlo zlo. Ten člověk nakonec vešel dovnitř, a jakmile ho členové této rodiny spatřili, řekli mu: „Vezmi si své peníze zpět!“Pokračovat ve čtení →

Bůh má pro své skutky svůj vlastní rytmus…

Ctihodný starec Nektários Vitalis († 8. února 2018), kterého uzdravil Bůh na přímluvy
svatého Nektária Eginského

Na některé věci se vyplatí čekat. Musíte zkrátka počkat. Bůh pracuje. Pouze má svůj vlastní rytmus. Bůh ale pracuje velmi trpělivě.

A příroda dělá totéž. Až přijde čas, rozkvete květina!

Vše se kolem nás mění, ale velmi odlišným tempem, než na jaký je naše bláznivá společnost zvyklá.

Tento běh, tato panika a zmatek, které nás všechny přivádí k nesmírné uspěchanosti, ponechávají Boha bez účasti na našem dění.

Pokračovat ve čtení →

Obětavé shromáždění věřících na obranu otce Jozefa a naší farnosti u chrámu sv. Václava

Zpráva o setkání věřících PCO v Brně na obranu
otce prot. Jozefa a naší farnosti

před chrámem svatého Václava
dne 8. února 2021

 Při příležitosti řádné vizitace církevní obce v Brně

Na dnešní den, 8. února 2021, byla naplánována řádná vizitace církevní obce v Brně, kterou každoročně provádí okružní protopresbyter pro brněnský protopresbyterát. Dlouhodobě byl tímto okružním protopresbyterem náš duchovní správce – otec Jozef Fejsak, který byl v roce 2020 proti své vůli z pozice „okružního protopresbytera“ odvolán.

Novým okružním protopresbyterem v našem církevním okrsku se nedávno stal otec Konstantin Ryška, který dnes také přijel, aby řádně vyplnil svou povinnost.

Zdůrazněme na tomto místě, že hlavním záměrem dnešního shromáždění věřících před chrámem bylo setkání s vladykou Izaiášem, který měl podle předběžných informací přijet spolu s otcem Ryškou na pravidelnou roční vizitaci do naší farnosti. Také proto věřící naší církevní obce osobně přišli, udělali si čas z práce a přispěchali v jinak pracovní den, aby vladykovi Izaiášovi sdělili svůj názor, ba přímo svou nevoli nad tím, jak se k naší farnosti zachoval. Byli připraveni mu do očí říci, že jsou nanejvýše znepokojeni a že nikterak nesouhlasí s jeho mocenským přístupem, kterým proti sobě věřící jedině popouzí.Pokračovat ve čtení →

Aktuální informace o vizitaci okružního protopresbytera v PCO Brno

Proběhla řádná vizitace naší církevní obce

Dnes, 8. února 2021, proběhla v prostorách pravoslavného chrámu sv. Václava pod Špilberkem avizovaná a řádná „vizitace“ církevní obce.

Tuto vizitaci vykonal otec Konstantin Ryška, současný okružní protopresbyter brněnského protopresbyterátu.

Duchovní správce naší farnosti, otec prot. Jozef Fejsak, spolu s otcem prot. Markem Malíkem, doprovázeli otce Konstantina při jeho kontrole evidenčních knih a matrik.

Otec Konstantin na závěr konstatoval, že jde o „živou církevní obec“, která je „řádně vedena“.

Otec Jozef s tímto zápisem a výsledkem vizitace souhlasil.