Přijali jsme přece Ducha synovství, „v němž voláme: Abba, Otče!“, jak praví svatý apoštol Pavel…

Homilie při příležitosti svátku Svaté Padesátnice

Vždyť právě Kristus, vtělené Boží Slovo,
zjevil Ducha Svatého…

 Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

 V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

 „Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“ (Řím 8,15)

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Starec Georgios ve své homilii ke svátku Padesátnice jasně potvrzuje že „Duch Svatý byl přítomen při všech událostech božské ikonomie (spásy)“.

„Skrze Ducha Svatého byl Pán pokřtěn, odešel na poušť a vykonal všechny ty skutky božské ikonomie, jež byly nezbytné.“

Souběžně s tím však také Kristus, vtělené Boží Slovo, zjevil Ducha Svatého a v den svaté Padesátnice daroval tohoto Ducha Svatého své Církvi.Pokračovat ve čtení →

Hlasateli spasitelné cesty Páně, vyznavači a přední pastýři krymské země, pros Boha o nás!

Svátek svatého Lukáše Krymského

Od roku 1946 do roku 1961 byl vladyka Lukáš hlavním archijerejem krymské eparchie.

Svatý Lukáš Krymský zesnul v Pánu 11. června 1961 v den Všech svatých, kteří zazářili v zemi ruské.

Jako pastýř však nikdy neopustil své věrné stádce: díky jeho mocným přímluvám byli lidé zázračně uzdravováni i po jeho zesnutí. Dodnes jsou známy četné zázraky a podivuhodná uzdravení na přímluvy tohoto světce a lékaře-nezištníka.Pokračovat ve čtení →

Země, v níž je svaté Pravoslaví osvěcováno trojslunečným svitem vycházejícího slunce

Zápisky pravoslavného křesťana
z cesty do země vycházejícího slunce

Milí bratři a sestry v Kristu,
drazí přátelé,

jedno známé japonské přísloví praví: “Na plody své práce čekej trpělivě, můžeš si však zdřímnout.” V dnešní spěchem ovlivněné společnosti to lze brát snad s úsměvem, jenže opak je pravdou, neboť trpělivost je něčím, čím můžeme ozdobit právě naše úspěchy, které nepřicházejí nijak samočinně, ale vyžadují jak úsilí, tak vyzrálost.

Jiné přísloví ze země “vycházejícího slunce” říká: “Sto dní práce, jeden den radosti.” A podle mého skromného mínění i ten jeden den radosti stojí za všechno to úsilí, s nímž konáme naši práci.

Jak nejlépe vystihnout genia loci Japonska a jeho obyvatel? A jak nejvhodněji pokračovat v zápiscích z cesty do Japonska, které jsem se mohl díky své civilní profesi zúčastnit?

Snad právě podle výše citovaných přísloví, společným jmenovatelem kterých je z pohledu japonské mentality především: trpělivost, vytrvalost, pracovitost a ušlechtilost…

Přese všechno si kladu otázku, jak neopomenout to podstatné a neuváznout v tom, co je všeobecně známé?

Za pokus mi to ale věru stojí.Pokračovat ve čtení →

Den pravoslavné rodiny přinesl radost, sport a zábavu nejen našim nejmenším!

Sport, hry, dobrá zábava, ale také radost ze vzájemného společenství pravoslavných křesťanů
u nás v Brně…

To vše se dá říci o vydařené akci Brněnské pravoslavné farnosti!

V neděli 2. června, jen den poté, co odezněl Mezinárodní den dětí, uspořádala naše farnost s požehnáním otce Jozefa sportovně laděné odpoledne v Mariánském údolí v Brně v Líšni.

Po skončení svaté liturgie jsme se opět setkali na louce v Mariánském údolí, v prostoru oddechového centra Eldorádo. Díky obětavým organizátorům z řad našich farníků na nás čekalo chutné pohoštění a nápoje pro malé i dospělé. V příjemném chládku a stínu letního stanu jsme mohli strávit krásné chvíle a vést podnětné rozhovory s těmi, které jsme dosud příliš dobře neznali, ačkoli jsou členy naší brněnské farnosti jako my.Pokračovat ve čtení →

Dílo temnoty

Svatý Maxim Řek

Dílo temnoty

„Dílo temnoty“ není takto nazváno proto, že by se dělo po tmě, neboť i ve dne někteří lidé smilní, kradou a přestupují různými způsoby zákon, ale proto, že nás, kteří se (tohoto temného díla) dopouštíme, předávají věčné temnotě pekla.

Zdroj: Pemptousia.gr

Ve všem, co se děje, je zapotřebí vidět onu vyšší, to jest duchovní stranu.

Otec Serafím (Rose)

Hledět vzhůru

Svaté Písmo a díla svatých Otců, ale také životy svatých a církevní bohoslužby, zkrátka všechny tyto věci mají za cíl nikoli náš každodenní světský život, ale nasměrování naší cesty do nebe.

Jestliže tedy nasměrujeme náš pohled k tomuto vysokému cíli, pak získáme správné úsilí a horlivost, tj. způsobnost vidět něco víc v tomto pomíjivém a marnivém světském životě, který zasévá sklíčenost, oslabuje, vyčerpává a nutí padat na duchu, a už vůbec nevede ke spasení.Pokračovat ve čtení →