Výsledný obnos filantropické sbírky naší farnosti obětem v Řecku

4 tisíce EUR

jako hmatatelný výraz bratrské lásky
vůči přeživším obětem ničivých požárů v Řecku

Brněnská pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Václava, mučedníka a knížete českého, tímto oznamuje, že ve sbírce, konané na podporu přeživším obětem ničivých požárů v Athénách, bylo v naší farnosti vybráno celkem 4 tisíce EUR.

Ilustrativní ikona svatého Petra, celníka konstantinopolského
(6. stol. po Kristu)

Vybraná částka, kterou darovali s bratrskou láskou věřící naší farnosti, bude osobně předána v říjnu Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Arseniovi, metropolitovi Rakouskému a Exarchovi Ekumenického patriarchátu v Maďarsku a ve střední Evropě, aby ji následně předal místním biskupům v postižených metropolích Řecké pravoslavné církve v Řecku, a ti s nimi poté naložili ve prospěch všech přeživších obětí.

Dříve zveřejněné zprávy:

Panychida za zesnulé řecké oběti ničivých požárů v Athénách

Sbírka pokračuje…

Předem prohraný boj dnešní společnosti i současné vědy…

Svatý Nikolaj Velimirovič

Předem prohraný boj

Ježíš Kristus nám říká: „Beze mne nemůžete udělat nic.“ (Jn 15,5)

Celá dnešní společnost je namířena proti Kristu.

A všechny moderní vědy mezi sebou soutěží o to, která z nich zasadí Kristovu učení silnější úder.

Je to však předem prohraný boj…

Zdroj: Pemptousia.gr

Svým mnišským životem zjevil příklad pokory, mírnosti a lásky k bližním

Ctihodný Siluán Athoský

(památka 11. / 24. září)

Svatý Siluán Athosský spolu se svým duchovním synem ctih. Sofronijem z Essexu

Ctihodný Siluan Athoský se narodil roku 1866 ve zbožné rodině rolníků Jana Antonova, která žila ve vesnici Šovskoje, Šovské volosti¹ v rámci Lebedinského újezdu² Tambovské gubernie. Narodil se jako Simeon – rusky Semjon. Jeho rodiče byli pracovití, pokorní a mírní, přirozeně moudří, třebaže nebyli vzdělaní. Jak později vzpomínal starec, velká a družná rodina žila velmi chudě, přesto se ale nikdy nezříkala pomáhat potřebným, i když se s nimi dělila o své poslední. Velmi rádi byli u nich přijímáni poutníci. Otec s nimi vždy rozmlouval o Bohu a křesťanském životě a právě tyto vyprávění a rozhovory měly velký vliv na vnímavou duši mladého Simeona…

Více viz FB PCO v Brně:

připravil o. Marek Malík

Svatý kuchař v zástupu svatých a ctihodných mužů a žen

Ctihodný otec Eufrosin, svatý kuchař

(Ο Άγιος Ευφρόσυνος)

(11./24. září)

Svatý Eufrosin (řec. Άγιος Ευφρόσυνος) byl nevzdělaným, ale nadmíru
a opravdově zbožným a věřícím křesťanem. U sebe šetřil a žil v nedostatku, jen aby mohl projevit štědrost a činit skutky milosrdenství pro druhé.

Jeho povolání mu umožnilo, aby jako první ochutnal ty nejlepší pokrmy. On však něco takového nikdy nechtěl připustit ani učinit. S velkým potěšením proto vždy jedl jen zeleninu a olivy, i když se před ním připravovaly a ochutnávaly ty nejvybranější masité pokrmy a chutné ryby.

V určitém životním okamžiku odešel Eufrosin do monastýru a přijal mnišství. Také zde vykonával poslušenství a práci kuchaře.Pokračovat ve čtení →

Raduj se, Bohorodice, Ty, která jsi kořenem našeho pokolení!

Narození Přesvaté Bohorodice

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře
na Svaté Hoře Athos

Monastýr sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Drazí bratři a sestry v Kristu,

„Narození Přesvaté Bohorodice“ je podle archim. Georgia „svátek naplňující celý svět velkou radostí“. V jednom z mnoha krásných oslavných veršů a troparů k tomuto svátku je Přesvatá Bohorodice nazývána „kořenem našeho pokolení“. A vskutku, Panagie je novým kořenem, zasazeným do tohoto neplodného světa, do světa, jak praví starec Georgios Grigoriatský, „který je neúrodný (planý a bezobsažný), do světa duchovně umrtveného, do nějž dokázala vnést květ života, našeho Spasitele Krista“.

Bez toho „nového kořene“ by lidské pokolení nebylo schopno získat ten nejsladší plod, kterým je náš Spasitel. „A proto Narození (Přesv. Bohorodice), jako začátek (duchovní) přeměny lidského pokolení, je předpokladem radosti rozprostírající se po celém světě.“Pokračovat ve čtení →

Na věky připomínaný zázrak archandělův

Zázrak svatého archanděla Michaela v Chónách

(památka dle církevního kalendáře 6./19. září)

Ve Frýgii, nedaleko města Hierapolis, na místě zvaném Cherotopa, se nacházel chrám sv. archanděla Michaela.

V blízkosti svatyně se nacházel uzdravující pramen.

Chrám dal zbudovat jeden z obyvatelů města Laodiceje jako projev vděčnosti Bohu a sv. archandělu Michaelovi za uzdravení své dcery.

Jednoho dne se archanděl Michael zjevil ve snu dosud nepokřtěnému otci němé dívky a oznámil mu, co učinit, aby se jeho milovaná dcera mohla uzdravit …Pokračovat ve čtení →